Nyhetsbrev

Arbetsgivarverket publicerar två nyhetsbrev. Det är "Arbetsgivarverket informerar" och "Nytt från Arbetsgivarverket". Båda nyhetsbreven kan du ta del av på webbplatsen.

Nytt från Arbetsgivarverket

Nytt från Arbetsgivarverket är ett nyhetsbrev där vi summerar och sammanställer några av de senaste nyheterna som publicerats på vår webbplats. Vi lyfter också fram aktuella remisser, pågående aktiviteter och utbildningar. Nyhetsbrevet skickas ut en gång i månaden.

Nyhetsbrevet Nytt från Arbetsgivarverket publiceras på webbplatsen och skickas också via e-post till Arbetsgivarverkets medlemschefer samt medlemsföreträdare.

Nytt från Arbetsgivarverket

Arbetsgivarverket informerar

Arbetsgivarverket informerar är nyhetsbrevet med viktig information för dig som är statlig arbetsgivarföreträdare. I nyhetsbrevet informerar vi om avtalsfrågor, arbetsrätt, AD-domar samt regelförändringar som rör kompetensförsörjningsfrågor. Nyhetsbrevet publiceras vid behov.

Nyhetsbrevet Arbetsgivarverket informerar publiceras på webbplatsen och skickas också via e-post till Arbetsgivarverkets medlemsföreträdare.

Arbetsgivarverket informerar