Sverige och Danmark i utbytesprogram om statlig arbetsgivarprofilering

I början av året påbörjade Arbetsgivarverket och det danska Finansministeriet ett utbytesprogram om arbetsgivarprofilering på nationell nivå.

Benjamin Anker och Ann Lindblad vid en vägg med Arbetsgivarverkets och Jobba statligts logotyper

Utbytet inleddes i början av januari 2023 när Benjamin Anker från enheten Medarbejder- og Kompetencestyrelsen på det danska Finansministeriet, kom till Stockholm och Arbetsgivarverket för att lära sig mer om Jobba statligt, Arbetsgivarverkets medlemsinitiativ för att profilera statliga jobb.

Under sina två veckor i Stockholm kommer han att delta i arbetet med arbetsgivarprofilering tillsammans med Ann Lindblad som ansvarar för satsningen Jobba statligt. Genom utbytet får han ta del av planering och genomförandet av mässor, arbetet med sociala medier och mycket annat.

Inom ramen för utbytet har han också träffat Kronofogden, Trafikverket och Försäkringskassan för att se hur de arbetar med arbetsgivarprofilering och hur de i sina verksamheter använder sig av det gemensamma statliga arbetsgivarerbjudande som Jobba statligt tagit fram.

Planen är sedan att motsvarande utbyte kommer göras med det danska Finansministeriet under 2024 då de med största sannolikhet har hunnit sjösatta sitt eget nationella profileringsarbete för att få fler att vilja söka sig till den danska statsförvaltningen.

Hur skulle du sammanfatta din tid på Arbetsgivarverket?
– På det professionella planet har jag tagit del av värdefull inspiration från Arbetsgivarverket genom deras arbete med arbetsgivarvarumärket Jobba statligt. På ett personligt plan har det varit lite av ett äventyr att få komma hit genom utbytesprogrammet. Arbetsgivarverket har varit vänligt och välkomnande och det har varit ett nöje att få jobba med trevliga och duktiga internationella kollegor.

Vilka erfarenheter tar du med dig tillbaka?
– Jag har fått erfarenhet och inspiration till det arbete som vi ska göra i Danmark både vad gäller det strategiska och operativa arbetet med arbetsgivarprofilering. Tack vare det här utbytesprogrammet har vi en grund för hur vi ska lägga upp vårt arbete professionellt utan att för den skull behöva uppfinna hjulet på nytt, säger Benjamin Anker.

Det är genom det nordiska utbytesprogrammet NORUT som Arbetsgivarverket och det danska Finansministeriet genomför utbytet kring arbetet med att profilera staten som attraktiv arbetsgivare. Norut drivs av det Nordiska ministerrådet och det Nordiska rådet. Syftet är att ge statligt anställda möjlighet att lära känna förvaltningen i ett annat nordiskt land med ekonomiskt stöd från Nordiska ministerrådet. På så sätt kan man bidra till att en gemensam nordisk syn utvecklas inom ramen för det europeiska samarbetet.

Läs mer om NORUT här:

https://www.norden.org/sv/norut