Webbinarium med forskaren Louise Bringselius om tillitsbaserad ledning och styrning i staten

Tillitsbaserad ledning och styrning kan rätt hanterat frigöra en stor kraft där kunskapen hos medarbetarna tas till vara på bästa sätt. Om detta ledde förvaltningsforskaren Louise Bringselius på Lunds universitet ett seminarium med fyra generaldirektörer i början av december. Nu kan seminariet ses som webb-tv.

Medverkande i webbinariet: Louise Bringselius, Rikard Jermsten, Sofia Wallström, Gunnar Holmgren och Janna Valik

Tillitsbaserad styrning och ledning kan decentralisera mandat och befogenheter så att vi bättre kan ta till vara kunskapen hos de anställda och förbättra effektivitet och service gentemot medborgare och företag. Den inriktningen kräver tydliga ramar och en gemensam förståelse för uppdraget. Det kan innebära en komplicerad balansgång mellan olika synsätt och principer som autonomi och kontroll, standardisering och anpassning, styrning och lyhördhet.

Syftet med webbinariet är att fördjupa förståelsen för vad denna inriktning kan innebära i praktiken, såväl när det gäller styrkedjan som helhet, som i det dagliga ledarskapet. Särskild tonvikt ligger vid balansen mellan styrning och kontroll, där en tillitsbyggande tillsyn är central.

Louise Bringselius diskuterar med generaldirektörerna Sofia Wallström, Inspektionen för vård och omsorg, Gunnar Holmgren, Arbetsgivarverket, Rikard Jermsten, Konkurrensverket och Janna Valik, eHälsomyndigheten.

Louise Bringselius var forskningsledare i den statliga utredningen Tillitsdelegationen 2017-2019. Idag är hon förvaltningsforskare på Institute for Public Affairs vid Lunds universitet. Seminariet är ett samarrangemang mellan Arbetsgivarverket och Lunds universitet.

Se webbinariet på Youtube: 

Webbinarium med forskaren Louise Bringselius om tillitsbaserad ledning i staten