Tänk som en ergonom i det flexibla arbetslivet

FILM. I ett modernt arbetsliv utförs arbetet ofta på olika platser och med olika utrustning. Därför är det viktigt med ökad kunskap om ergonomi och om vikten av att variera sin arbetsställning. I den här filmen berättar ergonomen Anna Bladini om sina viktigaste råd och tips för hur chef och medarbetare kan arbeta för en god arbetsmiljö genom att tänka som en ergonom.

Ergonom Anna Bladini visar vad man ska tänka på ergonomiskt vid hemmakontoret

Erfarenheterna under pandemin har gjort att arbetet ofta kan ske både på kontoret och i hemmet. Denna film kan användas i det förebyggande arbetsmiljöarbetet av både HR-funktioner och chefer, likväl som av enskilda medarbetare som vill öka sin kunskap och medvetenhet om god ergonomi. Filmen beskriver ergonomi ur fyra olika synvinklar:

  1. Ergonomi på kontoret
  2. Ergonomi hemma
  3. En perfekt arbetsmiljö finns det? Variationens betydelse och det egna ansvaret.
  4. Organisationens kultur och dess betydelse för ergonomin och chefens ansvar.

Se hela filmen:

Tänk som en ergonom i det flexibla arbetslivet

Läs mer om ergonomi i Arbetsgivarguiden