Statlig utredning ser goda möjligheter till fler personallån mellan myndigheter

Utredningen En hjälpande hand – ökade möjligheter till in- och utlån av personal mellan myndigheter, Ds 2022:26, har publicerats i början av november och vill se fler personallån i staten.

Utredaren, justitierådet Tomas Bull har klarlagt förutsättningarna för in- och utlån av personal mellan myndigheter under regeringen. Utredningen tar höjd för personallån såväl under fredstida kris som under normala omständigheter. En slutsats är att det befintliga regelverket ger goda möjligheter till in- och utlån av personal och att myndigheterna är positiva till att nyttja denna möjlighet. Utredaren framhåller också att personallånen bör öka i staten då de främjar statens effektivitet.  

Arbetsgivarverket kan efter att ha tagit del av utredningen konstatera att den arbetsrättsliga rådgivningen om personallån som verket tillhandahållit till medlemmarna alltsedan flyktingvågen 2015, står sig. Nämligen att när personallån är lämpligt är det en möjlighet om det sker inom ramen för arbetstagarens arbetsskyldighet. Och att in- och utlån i normalfallet sker om en period om max sex månader. Arbetsgivarverket välkomnar att utredningen även klarlagt flera andra rättsliga aspekter. Arbetsgivarverket arbetar nu med att i dessa delar utöka informationen om personallån som finns på webben.

Läs mer om råd och stöd vid personallån

Läs mer om utredningen på Regeringskansliets webbplats