Se webbinariet Att styra med tillit i en komplex och föränderlig värld

FILM. Hur kan vi som organisation hantera ständigt förändrade förutsättningar? Fungerar tilliten när det blir skarpt läge? Och hur gör jag som ledare för att hålla fast vid ett bra ledarskap när det verkligen gäller?

Linda H Staaf, Christina Gellerbrant Hagberg, Gunnar Larsson och Ylva Aller.

Det var frågor som diskuterades vid webbinariet Att styra med tillit i en komplex och föränderlig värld en fredag i september. Medverkade gjorde tre erfarna och inspirerande chefer:

  • Gunnar Larsson, generaldirektör, Kammarkollegiet
  • Linda H Staaf, chef för underrättelseenheten vid polisens nationella operativa avdelning, Noa.
  • Christina Gellerbrant Hagberg, generaldirektör, Arbetsgivarverket

Samtalsledare var Ylva Aller, senior rådgivare på Arbetsgivarverket och chattmoderator Sofie Andersson, utredare.

Webbinariet är framtaget inom Tillitsinitiativet som syftar till att ge ökade förutsättningar för ledare inom det statliga avtalsområdet att få kunskap om och kunna utöva ett tillitsbaserat ledarskap

Se webbinariet på Youtube:

Att styra med tillit i en komplex och föränderlig värld