Säpochefen Charlotte von Essen: Vårt uppdrag kräver ett tillitsbaserat ledarskap

LEDARPORTRÄTT. Som Sveriges nya säkerhetspolischef leder Charlotte von Essen en myndighet som ansvarar för rikets säkerhet. Att ta vara på den kollektiva kompetensen i organisationen och skapa psykologisk trygghet är viktiga verktyg för att klara uppdraget.

Charlotte von Essen, säkerhetspolischef.

Du är ny säkerhetspolischef sedan i oktober och har tidigare varit bland annat rättschef vid Justitiedepartementet och kommer närmast från tjänsten som biträdande säkerhetspolischef. Vad tar du med dig in i din nya roll?
– Jag är glad att jag har varit biträdande säkerhetspolischef innan eftersom jag har fått en bra inblick i organisationens verksamhet och vart vi är på väg. Från mina tidigare erfarenheter tar jag också med mig att leda organisationer med bred och hög kompetens. Det finns både en stor kunskap och ett stort engagemang hos medarbetarna på Säkerhetspolisen, vilket kräver ett speciellt ledarskap. Att ha jobbat på Regeringskansliet och veta hur det fungerar där är också en bra erfarenhet.

Vad händer på myndigheten just nu?
– Efter invasionen av Ukraina har det säkerhetspolitiska läget i Europa förändrats vilket påverkar Sverige och kommer att göra under lång tid framöver. Vårt uppdrag är att skydda Sverige och i det här läget är det kanske viktigare än någonsin. I vår årsbok konstaterar vi att Sveriges säkerhet utmanas av både främmande makt och våldsbejakande extremism och vi har ställt om vår verksamhet utifrån det.
– Vi står också inför en valrörelse som normalt kräver mycket av oss men som nu troligtvis även kommer att påverkas av omvärldsläget. Här är inte bara personskyddet involverat utan även till exempel de som jobbar med att ta fram hotbilder. Vi samarbetar också med Valmyndigheten för att säkerställa säkerheten under valet.

Vad är tillit för dig, kopplat till ledning och styrning?
– För mig handlar det om att som chef skapa tydliga ramar för det som ska göras och inom dem låta medarbetarna använda sin kompetens för att på så sätt nå det bästa resultatet.

Varför arbetar ni på Säpo med tillit?
– Vi ser att det är rätt väg att gå för att klara vårt uppdrag. Vi verkar i en komplex värld som förändras fort och det kräver lösningar som en enskild chef inte kan komma på. Den kollektiva kompetensen måste tas tillvara och för att frigöra den kan vi inte leda på ett detaljerat och kontrollerande sätt.
– För att lyckas måste vi skapa en kultur där det finns en psykologisk trygghet, eller ”högt i tak”, att man vågar säga vad man vill och respekteras för det. Det handlar om att skapa ramar och ge medarbetarna utrymme att ta initiativ och genomföra idéer inom dem. Det innebär att man måste våga testa nya metoder och få misslyckas. Arbetet måste också ständigt följas upp så att det leder i rätt riktning.

Hur arbetar ni med tillit?
– Arbetet drog igång våren 2018 och vi var med i Tillitsdelegationens arbete, utifrån våra förutsättningar, när det pågick. Vi har också jobbat med dilemmaprogram för att få igång dialoger och rent konkret rensat styrdokument från för mycket detaljer. Men arbetet är inte avslutat utan är ständigt pågående. Särskilt kulturfrågorna, där måste man hålla i.

Vilket ser du som det viktigaste verktyget för att skapa och leda utifrån tillit?
– Att jobba parallellt med den öppna kulturen och att tydliggöra ramarna. Båda delarna är viktiga för att få ihop det. Det direkta ledarskapet blir viktigt. Vi på ledningsnivå ska vara tydliga med de ramar vi sätter men i den mindre gruppen är den nära dialogen avgörande för att säkerställa att var och en har kunskap om uppdraget men också vilken roll man spelar i helheten.

Vilka utmaningar ser du med tillitsbaserad ledning och styrning?
– Missuppfattningen att det handlar om fritt valt arbete, eller att det upplevs otydligt. Tillit går åt flera håll, både chef - medarbetare och tvärtom, men även mellan kollegor.
– En annan missuppfattning är att man tror att man inte behöver följa upp arbetet. Ett tillitsfullt ledarskap innebär kontinuerlig uppföljning.

I strategin för statliga arbetsgivare är staten som en attraktiv arbetsgivare en viktig del. Hur viktigt är tillit för att kunna rekrytera och vara en attraktiv arbetsgivare?
– Det är viktigt för att kunna rekrytera men ännu viktigare för att kunna behålla medarbetare. Känner man att ens kompetens inte tas tillvara är det lätt att man tröttnar och kanske lämnar för något annat.

Har du någon ledstjärna eller ledord för ditt eget ledarskap?
– Lyssna först och besluta sen. Delegera om det går. Jag vet att det finns stor kunskap och erfarenhet här. Min ambition är att bidra till att skapa trygghet så att vi verkligen tar tillvara den kollektiva kompetensen.