Överenskommelse om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på den statliga sektorn

Parterna på den statliga sektorn, det vill säga Arbetsgivarverket samt de tre fackliga motparterna OFR/S,P,O, Seko samt Saco-S, har den 27 juni 2022 slutit avtal om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet.

Arbetsgivarverket och de fackliga parterna OFR/S,P,O, Saco-S och Seko har kommit överens om nytt avtal om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet.

Anna Steen, ordförande Saco-S; Åsa Erba Stenhammar, förhandlingsledare OFR/S,P,O; Anna Falck, förhandlingschef Arbetsgivarverket; Helen Thornberg, avtalsansvarig Seko, Service- och kommunikationsfacket och Matilda Nyström Arnek, biträdande förhandlingschef Arbetsgivarverket.

Den nya överenskommelsen träder i kraft den 1 oktober 2022.

Avtalet innehåller anpassningar av LAS, förändringar i omställningsbestämmelserna samt förändrade villkor för studier inom sektorn. Avtalet har träffats med anledning av de författningsförändringar m.m. som beslutats som en följd av den överenskommelse som parterna på den privata sektorn träffat i samförstånd med regeringen.

 Efter intensiva och konstruktiva förhandlingar är det nu med stor tillfredställelse som jag kan konstatera att vi har kommit överens. Vi har nått en uppgörelse som bland annat innebär ökad flexibilitet för våra arbetsgivare och möjligheter till ekonomisk förstärkning vid studier, säger Arbetsgivarverkets förhandlingschef Anna Falck.

På arbetsmarknaden beskrivs förändringarna som ett paradigmskifte med innebörden fler i tillsvidareanställning samtidigt som arbetsgivaren ges större möjligheter i omställningssituationer.

 Att snabbare ställa om sin verksamhet kommer få stor betydelse framöver, betonar Anna Falck.

Ett grundläggande och statligt finansierat omställningsstöd införs på arbetsmarknaden. Stödet i form av vägledning och rådgivning syftar till att stärka enskilda personers framtida ställning på arbetsmarknaden.

 Som en del i förhandlingarna införs nu ett sådant stöd även på det statliga avtalsområdet. Det har varit en självklarhet för oss att även arbetstagare i vår sektor ska kunna få motsvarande hjälp, framhåller Anna Falck.

Mer information

Avtal: Överenskommelse om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på den statliga sektorn

Arbetsgivarverket informerar: Överenskommelse om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på den statliga sektorn

För vidare kontakt med förhandlingschef Anna Falck - kontakta Elisabeth Sandin, e-post elisabeth.sandin@arbetsgivarverket.se eller telefon 08-700 13 55.