Minskad sjukfrånvaro i staten

Sjukfrånvaron har minskat vid de statliga myndigheterna under 2021. Det visar en ny rapport från Arbetsgivarverket.

Sammanställningen som bygger på uppgifter från databasen Hermes samt myndigheternas årsredovisningar visar att sjukfrånvaron av den ordinarie arbetstiden under 2021 var 3,6 procent. Detta innebär en minskning med 0,3 procentenheter jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron har minskat för 61 procent av myndigheterna.

Rapporten visar också att sjukfrånvaron minskade för både kvinnor och män samt för alla åldersgrupper.

Ta del av rapporten här: Sjukfrånvaron i staten 2021

Mer information om sjukfrånvaro finns också på våra fakta om staten-sidor