Cyberhot och säkerhet i fokus på Arbetsgivardagen

Cybersäkerhet och kopplingen till verksamhetsutveckling och tillit var temat för årets arbetsgivardag. Medlemscheferna fick också lyssna till civilminister Erik Slottner, som var 22 dagar gammal på sitt nya uppdrag.

Christina Gellerbrant Hagberg, Clas Olsson, Maria Bredberg Pettersson, Micael Bydén, Pontus Johnson och Therese Naess samtalade om cybersäkerhet och verksamhetsutveckling på scenen under Arbetsgivardagen.Christina Gellerbrant Hagberg, Clas Olsson, Maria Bredberg Pettersson, Micael Bydén, Pontus Johnson och Therese Naess i samtal om cybersäkerhet och verksamhetsutveckling under Arbetsgivardagen.

Arbetsgivardagen hölls i år på Stockholms universitet och inleddes som vanligt med arbetsgivarkollegiet, Arbetsgivarverkets högsta beslutande organ. Bland annat beslutade kollegiet att föreslå omval för sittande personer i styrelsen men ett nyval i Anders Söderholm, Universitetskanslersämbetet och från den 1 december rektor på Kungliga Tekniska Högskolan. Stephen Hwang, Kristina Svartz, Jakob Granit och Johan Sterte tackades samtidigt av som tidigare ledamöter i styrelsen.

Kollegiet beslutade också om inriktningen för Arbetsgivarverkets avtalsförhandlingar 2023. Läs mer om det här:

Inriktning för Arbetsgivarverkets förhandlingar 2023

Arbetsgivardagen hölls i Aula Magna vid Stockholms universitet. Arbetsgivardagen hölls i Aula Magna vid Stockholms universitet. 

Förebyggande arbete viktigt för säkerheten

Efter kollegiet var det dags för eftermiddagens huvudtema om säkerhet och cyberhot kopplat till verksamhetsutveckling och tillit. Först ut som talare var Pontus Johnson, professor i nätverk och systemteknik vid KTH och föreståndare för Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet. Han konstaterade att vi blir alltmer beroende av datorer samtidigt som angriparna blir alltmer kunniga och våra system är fortsatt sårbara.

– Vi kan tyvärr inte bygga helt säkra system, det är för komplext.

Han hade tips på tre saker vi däremot kan göra nu:

  • Installera säkerhetsuppdateringar så snart som möjligt
  • Förvalta behörigheter och använda starka autentiseringsfunktioner
  • Göra säkerhetskopior

Therese Naess, chef för Nationellt cybersäkerhetscenter, tog vid och gav medlemscheferna rådet att arbeta förebyggande:

– Ta ett helhetsgrepp och arbeta strategiskt och systematiskt med cybersäkerhet. Inventera er verksamhet så att ni vet vad som är mest skyddsvärt och lägg krutet där.

Hon pratade också om att samverkan med andra är en viktig del i säkerhetsarbetet och där är tillit en förutsättning.

Tillit och förtroende var något som Micael Bydén, överbefälhavare för Försvarsmakten, också tog upp vikten av, inte minst i den osäkra omvärld som vi lever i just nu.

– Förtroende skapas i den grå vardagen då man kämpar tillsammans. Det måste finnas på plats om och när något väl händer.

Han betonade också att Sverige måste bygga en försvarsförmåga som håller övertid och att det involverar hela samhället.

– Jag är glad att alla vi här inne tillhör samma lag och gör det här tillsammans. 

Arbetsgivarverkets generaldirektör Christina Gellerbrant Hagberg intervjuar civilminister Erik Slottner på scenen. Arbetsgivarverkets generaldirektör Christina Gellerbrant Hagberg intervjuar civilminister Erik Slottner. 

"Ett fantastiskt uppdrag"

Dagens program avslutades med ett besök av den nya civilministern Erik Slottner som bara suttit 22 dagar på posten. Arbetsgivarverkets generaldirektör Christina Gellerbrant Hagberg passade på att ställa några frågor till det nya statsrådet:

Hur känns det?
– Jättebra. Det var ett helt oväntat men fantastiskt uppdrag som jag inte kunde tacka nej till.

Du har ansvar för digitaliseringen inom offentlig förvaltning, har du några tips på hur vi kan flytta fram positionerna där?
– Tänk alltid medborgarnytta. Vi ska skapa en enklare och bättre vardag för medborgarna.

Vad tänker du när du tänker på svensk statsförvaltning?
– Professionalitet. Det finns ett högt förtroende för våra myndigheter och det ska vi värna.

Arbetsgivarverkets styrelseordförande Thomas Rolén. Arbetsgivarverkets ordförande Thomas Rolén.

Sista ordet för dagen fick Arbetsgivarverkets ordförande Thomas Rolén, generaldirektör på Domstolsverket. Han sammanfattade sina känslor med orden:

– Allvarstyngd men hoppfull och inspirerad.