Beslut fattat av regeringen om Arbetsgivarverkets nya styrelse

Regeringen har på sammanträdet den 1 december fattat beslut om förordnande i Arbetsgivarverkets styrelse.

Beslutet bygger på det förslag till regeringen på styrelseledamöter som Arbetsgivarverkets medlemmar röstat fram på sitt årsmöte, Arbetsgivarkollegiet den 9 november i år. Som ny styrelseledamot förordnas Anders Söderholm, rektor vid Kungliga Tekniska högskolan. Anders Söderholm ersätter den förre rektorn vid Karlstads universitet Johan Sterte som under hösten lämnat styrelsen efter att ha utsetts till landshövding i Västmanland.

I övrigt är styrelsen oförändrad jämfört med regeringens förordnanden den 12 maj i år efter att Arbetsgivarkollegiet i april genomfört ett fyllnadsval till styrelsen. De nya förordnandena gäller från och med den 16 december till och med den 30 november 2023.

Regeringsbeslutet innebär också att Thomas Rolén, generaldirektör Domstolsverket och Maria Bredberg Pettersson, generaldirektör Fortifikationsverkets fortsatt förordnas som ordförande respektive vice ordförande i styrelsen.

I styrelsen utan förordnande av regeringen, ingår också Arbetsgivarverkets generaldirektör Christina Gellerbrant Hagberg. 

Mer information

Länk till webbsida där Arbetsgivarverkets styrelse presenteras