Beslut fattat av regeringen om Arbetsgivarverkets nya styrelse

Regeringen har på sammanträdet den 12 maj fattat beslut om entledigande och förordnande i Arbetsgivarverkets styrelse i enlighet med det förslag som Arbetsgivarverkets medlemmar röstat fram via ett fyllnadsval.

Arbetsgivarverkets nomineringar och regeringens beslut innebär att tre personer entledigades ur styrelsen och 10 valdes om. Fyllnadsvalet ägde rum på grund av personförändringar i styrelsen. Den tidigare ordföranden, före detta rikskronofogde Christina Gellerbrant Hagberg, har utsetts till ny generaldirektör i Arbetsgivarverket och tillträdde den 11 april. Ny ordförande i Arbetsgivarverkets styrelse är Domstolsverkets generaldirektör Thomas Rolén. Ny vice ordförande är Maria Bredberg Pettersson, generaldirektör i Fortifikationsverket.

Mer information

Länk till webbsida där Arbetsgivarverkets styrelse presenteras

Länk till tidigare nyhet: Domstolsverkets generaldirektör Thomas Rolén föreslås bli ny styrelseordförande för Arbetsgivarverket