Arbetsgivarverkets styrelse ger förhandlingschefen mandat att skyndsamt agera i frågan om flygvapenpiloternas pensioner

PRESSMEDDELANDE Arbetsgivarverket har under fredagen i ett extrainkallat styrelsemöte behandlat Försvarsmaktens begäran om att starta förhandlingar om pensionsvillkoren för en särskilt avgränsad grupp flygvapenpiloter.

Försvarsmakten har tagit initiativ till ett partsgemensamt arbete inom områden som säkerställer personalförsörjning av piloter på kort och lång sikt. Inom ramen för detta initiativ har Försvarsmakten hemställt till Arbetsgivarverket om mandat att med lokala motparter diskutera övergångsregler när det gäller pensionsavtalet PA16 för den särskilt avgränsade gruppen piloter.

Vid det extrainkallade mötet beslöt styrelsen att förhandlingschefen i Arbetsgivarverket får mandat att tillsammans med Försvarsmakten skyndsamt agera i frågor rörande flygvapenpiloternas pensionsvillkor.

Beslutet innebär att frågan hanteras av Arbetsgivarverket på central nivå och att det inte sker någon delegation av förhandlingsmandat till Försvarsmakten. PA16 är ett centralt avtal som gäller samtliga statsanställda och för Arbetsgivarverkets styrelse, är det av stor vikt att frågor rörande avtalen hanteras på central nivå.Anna Falck, Arbetsgivarverkets förhandlingschef.

 Jag har fått ett mandat att hantera en väl avgränsad fråga om pensionsvillkor för en viss grupp piloter. Det ger möjlighet till en snabb och konstruktiv hantering tillsammans med Försvarsmakten, säger Anna Falck, Arbetsgivarverkets förhandlingschef.

Mandatet är flexibelt i förhållande till val av möjliga former eller åtgärder för att arbeta med frågan och arbetet kommer att omfattas av förhandlingssekretess.

– Jag känner mig trygg med dagens beslut som innebär att Arbetsgivarverket och Försvarsmakten kommer att arbeta tillsammans och nära varandra i denna viktiga fråga, säger Fredrik Frölén, tillförordnad förhandlingschef Försvarsmakten.Fredrik Frölén, tillförordnad förhandlingschef Försvarsmakten.

Den grupp som Försvarsmaktens hemställan avser är piloter födda 1988 och senare som var antagna till pilotutbildning när PA 16 trädde ikraft. Flygvapenpiloter födda 1987 och tidigare har lägre pensionsålder och kan under vissa förutsättningar enligt PA16 Avdelning II, avgå vid 55 års ålder.

För kontakt:

Lars Andrén, kommunikationschef, 070-2873127