Arbetsgivarverket och Sverige presenterade satsningen Jobba statligt på OECD-möte

Sverige, Frankrike och Schweiz har presenterat sina satsningar på att profilera statliga jobb vid ett möte för experter på offentlig förvaltning och kompetensförsörjning inom organisationen OECD.

Ann Lindblad sitter vid en dator och presenterar Arbetsgivarverkets profileringsarbete Jobba statligt på ett webbinarium för OECD-delegater.

Många statliga förvaltningar inte minst i Europa upplever liknande utmaningar i sin kompetensförsörjning. Medelåldern hos de anställda kan ofta vara hög och konkurrensen om välutbildad arbetskraft, framför allt när det gäller IT-kompetens, kan vara stor.

Flera statliga förvaltningar i olika länder har därför påbörjat profileringsarbeten för det viktiga samhällsuppdraget som det innebär att vara statsanställd. Dessa satsningar har ofta varit inriktade på att skapa en kommunikationsplattform för hela statsförvaltningen där olika enskilda myndigheter kan kombinera sina egna arbetsgivarvarumärken med staten som helhet.

OECD som är en internationell samarbetsorganisation för ekonomisk utveckling bjöd via sin arbetsgrupp för offentlig förvaltning, PEM, in till digitalt seminarium den 7 april om hur statlig förvaltning kan stärka sin kompetensförsörjning genom arbetsgivarprofilering. Vid seminariet presenterade Sverige, Frankrike och Schweiz sina satsningar.

Sverige var tidigt ute med ett sådant arbete. Arbetsgivarverkets satsning på att profilera statliga arbeten började redan 2007 och utvecklades sedan till arbetsgivarvarumärket Jobba statligt. En skillnad mellan den svenska satsningen och andra länders, är att det svenska initiativet har utgått från prioriteringar och ett initiativ från Arbetsgivarverkets medlemmar. I andra länder drivs satsningarna av respektive regering.

Ann Lindblad som ansvarar för Arbetsgivarverkets profileringsarbete Jobba statligt, kunde på mötet berätta om hur Arbetsgivarverket arbetar både via digitala kanaler och med arbetsmarknadsmässor för att profilera statliga arbeten.

- Eftersom arbetsgivarprofilering har varit lite av ett tema under det franska EU-ordförandeskapet är det roligt att det även lyftes upp i det här sammanhanget. Det finns både likheter och olikheter i hur länderna arbetar utifrån samma utmaning, säger Ann Lindblad i en kommentar.  

Särskilt stort intresse väckte det gemensamma arbetsgivarerbjudande för hela staten som har tagits fram inom ramen för arbetet med Jobba statligt.

Det statliga arbetsgivarerbjudandet

För svensk del blev mötet ett tydligt kvitto på att inriktningen av arbetet med Jobba statligt ligger väl i linje med hur andra europeiska länder resonerar kring värdet av att stärka den statliga kompetensförsörjningen genom att kommunicera ett tydligt statligt arbetsgivarmärke.

Jobba statligts webbsida