Arbetsgivarpodden: Kompetensförsörjning och digital spetskompetens

ARBETSGIVARPODDEN Under pandemin har digitaliseringen tagit stora kliv framåt i statsförvaltningen. Samtidigt har det blivit tydligt hur viktigt det är att ha rätt kompetens i verksamheten för att man ska kunna leda och ”verkställa” digitaliseringen på bästa sätt. Men, vad är då rätt kompetens?

Tillväxtverket och Universitetskanslersämbetet har fått i uppdrag av regeringen att analysera och ge förslag på hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas både på kort och lång sikt.

Gästar oss i detta avsnitt gör därför projektledarna Jonas Öhlin från Universitetskanslersämbetet och Josef Lannemyr från Tillväxtverket. Tillsammans med vår nya samtalsledare Sofie Andersson pratar de om digital spetskompetens och vad kan vi göra för att komma åt den stora IT-kompetensbristen som råder på arbetsmarknaden.

– Behovet av digital spetskompetens är stort och det finns många utmaningar för att åtgärda det här kompetensbehovet. Det behövs mer samsyn, det behövs ett gemensamt ansvar bland olika aktörer för att samla sig kring den här frågan, till exempel utbildningsanordnare och arbetsgivare. Det behövs också en samsyn för att identifiera och genomdriva lösningar för en bättre kompetensförsörjning av digital spetskompetens, säger Jonas Öhlin, projektledare för regeringsuppdraget Digital spetskompetens på UKÄ.

– På myndigheterna finns det idag många experter som är jätteduktiga inom sitt sakområde. De skulle i många fall behöva lite ny it-kunskap och de som arbetar med it-utveckling skulle behöva lite mer sakkunskap. På så sätt kan vi nå synergieffekter och därmed tjäna staten och medborgarna bättre, säger Josef Lannemyr, projektledare för regeringsuppdraget Digital spetskompetens på Tillväxtverket.

– Digital spetskompetens finns i staten idag, men behovet av kompetensen är fortfarande stort. Privat sektor har ett försprång, både vad gäller kompetens och användandet av digitaliseringsmöjligheter. Inom uppdraget tittar vi närmare på just skillnaderna inom privat och offentlig sektor, säger Jonas Öhlin.

– Vi är nu inne i den avslutande delen av det här regeringsuppdraget där vi tillsammans med centrala aktörer, som till exempel utbildningssamordnare och regionalt utvecklingsansvariga, utvecklar förslag. När vi går i mål med uppdraget under hösten ska vi ha ett antal kända och accepterade förslag på hur man kan förbättra kompetensförsörjningen av den digitala spetskompetensen i Sverige, säger Josef Lannemyr.

Transkribering

Ta del av podden i textformat här.

Länktips: Digital spetskompetens

Tillväxtverket och Universitetskanslersämbetet har av regeringen fått i uppdrag att tillsammans analysera och föreslå hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas. I uppdraget ingår också att säkerställa en förbättrad tillgång till statistik och prognoser över efterfrågan och tillgången på digital spetskompetens på svensk arbetsmarknad. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet senast den 31 oktober 2022.

Läs mer om regeringsuppdraget på digitalspetskompetens.se