Arbetsgivarpodden: Digital spetskompetens - det finns inga quickfix

ARBETSGIVARPODDEN Bristen på digital kompetens och it-kompetens är stor och alla är överens om att utbudet av kompetens behöver öka. Men hur? Lyssna gärna på vår podd där vi återigen gästas av Jonas Öhlin och Josef Lannemyr som berättar mer om vilka lösningar de kommit fram till.

Under tre år har regeringsuppdraget om digital spetskompetens arbetat för att kartlägga behov och hitta lösningar för att främja tillgången på digital spetskompetens. Gästar oss i detta avsnitt gör uppdragets båda projektledare, Jonas Öhlin från Universitetskanslersämbetet och Josef Lannemyr från Tillväxtverket. Samtalet leds av Sofie Andersson.

Det är andra gången de båda projektledarna gästar podden. Första gången var i början av 2022 då vi samtalade om det gemensamma uppdrag myndigheterna fått som bestod av att analysera och lämna förslag på hur tillgången på digital spetskompetens ska öka. I det här avsnittet ska vi fokusera på vilka lösningar de har identifierat och hur arbetet nu, efter att uppdraget är slutfört, ska se ut.

– Vi föreslår ett paket av insatser, det finns ingen quickfix och det finns ingen enskild insats som skulle kunna säkra kompetensförsörjningen av digital spetskompetens. Det krävs olika typer av insatser som kan kombineras och skapa synergier med varandra, säger Jonas Öhlin på Universitetskanslerämbetet, en av projektledarna för regeringsuppdraget om digital spetskompetens.

– Vi har frågat 10 000 företag, kommuner, regioner och myndigheter om deras kompetensbehov framöver och 28 procent av myndigheterna svarar att de har ett stort behov av att rekrytera teknisk specialistkompetens. Vi ser också att sju av tio myndigheter har ett kompetensutvecklingsbehov kopplat till digitalisering, säger Josef Lannemyr på Tillväxtverket, projektledare för regeringsuppdraget om digital spetskompetens.

– Vi har haft delad budget, Tillväxtverket och UKÄ. Vi har jobbat nära varandra, haft dagliga avstämningar, myndighetsövergripande styrgrupp och våra generaldirektörer har varit lika involverade i uppdraget. Vi projektledare har varit med i alla processer tillsammans vilket har varit en framgångsfaktor. Vi har kunnat utnyttja de synergier som finns på våra myndigheter på ett bra sätt, säger Jonas Öhlin.

– Satsa på kompetensutveckling av personalen och börja experimentera med nya digitala lösningar, säger Josef Lannemyr.

Länktips: Digital spetskompetens

Tillväxtverket och Universitetskanslersämbetet har av regeringen fått i uppdrag att tillsammans analysera och föreslå hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas. I uppdraget ingår också att säkerställa en förbättrad tillgång till statistik och prognoser över efterfrågan och tillgången på digital spetskompetens på svensk arbetsmarknad. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet senast den 31 oktober 2022.

Läs mer om regeringsuppdraget på digitalspetskompetens.se

Ny rapport: Kompetensförsörjning under en pågående industriell revolution

I denna rapport ges en analys av digital omställning inom organisationer i både offentlig och privat sektor och en beskrivning av arbetsgivares nuvarande och kommande kompetensbehov. Joakim Wernberg och Martin Andersson har författat rapporten som är en del i uppdraget om digital spetskompetens.

Läs rapporten: Kompetensförsörjning under en pågående industriell revolution