Vad hände? En film om hur vi skapar handlingsberedskap i våra organisationer

Titta på filmen från Arbetsgivarverkets seminarium, som genomfördes i samarbete med Försvarshögskolan, om hur myndigheter kan skapa handlingsberedskap för att hantera oväntade situationer.

Det senaste året har ställt oss alla inför nya och oväntade situationer och utmaningar. Vi har dragit erfarenheter och lärt oss mycket. En sak är säker - våra verksamheter kommer att fortsätta ställas inför nya situationer.

Seminariet tog upp hur vi som arbetsgivare kan förbereda oss, ligga steget före och agera i tid för att styra utvecklingen i den riktning vi behöver. Under seminariet berördes vad arbetsgivare behöver veta, tänka och göra för att skapa beredskap för nya situationer och samtidigt värna hållbara organisationer. Vidare diskuterades vilka brytpunkter vi kan identifiera och därmed förbereda oss på att hantera.

Seminariet genomfördes i samarbete med Försvarshögskolan den 24 februari 2021. Medverkande är Lars Hedström, ställföreträdande chef vid Institutionen för strategi och ledarskap på Försvarshögskolan och överstelöjtnant Jan Eldeblad, chef Utbildningsenheten vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet vid Försvarshögskolan. Från Arbetsgivarverket medverkar rådgivarna Åsa Kälvegård och Ann-Charlotte Jensen.

Delar av seminariet har klippts bort (scenarier och deltagarnas diskussioner).

Filmen är 37 minuter lång och textning finns.

Se filmen på Youtube: Vad hände? Ett seminarium om hur vi agerar och skapar handlingsberedskap i våra organisationer