Tisdagsklubben är tillbaka!

Nu är äntligen Arbetsgivarverkets seminarieserie i samarbete med Förvaltningsakademin vid Södertörns högskola tillbaka. Under våren 2021 erbjuder vi tre digitala seminarier på just temat digitalisering med start den 27 april.

Under mer än ett år med en pandemi som har satt både teknik och anpassningsförmåga på prov har vi sett såväl svårigheter som innovation när det gäller vår digitala arbetsmiljö. Vi har fått lära oss nya arbetssätt och verktyg som erbjuder möjlighet till förbättring och effektivisering men även utmaningar och förändrade krav på arbetsgivaren. Hur förhåller vi oss till den förändring som redan är igång? Hur kan vi tänka kring digitalisering för att tillgodogöra oss den nya kunskap vi fått? Vad kan vi ta med oss i arbetet framåt?

I våra tisdags-seminarier tar vi upp tre aspekter kring digitalisering och först ut är docent Jan Lindvall med ”Digitalisering och organisation” som tar upp frågan om förutsättningar och konsekvenser för digitala verktyg och stödjande organisatorisk utveckling, tisdag 27 april.

Mer information om seminariet och anmälningslänk.

Vi fortsätter sedan med ”Digitalisering och arbetsmiljö” med Bengt Sandblad, tisdag 25 maj och ”Digitalisering och sekretess” med Rickard Karlsson, tisdag 8 juni.

Varje seminarium pågår mellan kl 15-16, följt av 15 minuter för frågor från deltagare. Har du frågor kontakta Louise Erixon på Louise.Erixon@arbetsgivarverket.se 

Varmt välkommen!