Se panelsamtalet: Verksamhetsnytta i verkligheten - tillitsbaserad ledning och styrning i staten

Den 18 november deltog delar av Arbetsgivarverkets styrelse i ett direktsänt panelsamtal om egna erfarenheter av tillitsbaserad ledning och styrning. Samtalet finns nu att titta på i efterhand.

Paneldeltagarna Christina Gellerbrant Hagberg, Gunnar Holmgren, Anneli Hultén, Anna Söderbäck, och moderatorn Åsa Julin.

I samtalet diskuterar fyra erfarna statliga ledare hur de i praktiken arbetat med tillitsbaserat ledarskap för att utveckla sina organisationer. Panelen berättar om sina erfarenheter av hur en kultur byggd på tillit och öppenhet kan stödja verksamhetsutveckling och effektivt ledarskap. Andra viktiga teman är hur det tillitsbaserade ledarskapet förhåller sig till tydliga ramar och uppföljning i verksamheten. Panelsamtalet är den första aktiviteten i en satsning från Arbetsgivarverket på medlemssamverkan kring tillitsbaserad ledning och styrning i staten.

I samtalet deltar:

  • Christina Gellerbrant Hagberg, rikskronofogde och ordförande i Arbetsgivarverket
  • Gunnar Holmgren, generaldirektör Arbetsgivarverket och styrelseledamot
  • Anneli Hultén, landshövding i Skåne och styrelseledamot
  • Anna Söderbäck, direktör Konstnärsnämnden och styrelseledamot

Moderator är Åsa Julin. Samtalet är cirka 45 minuter långt.

Se filmen på Youtube: Verksamhetsnytta i verkligheten - tillitsbaserad ledning och styrning i staten