Arbetsgivarpodden: Se kompetensen - inte hindren

ARBETSGIVARPODDEN Många personer med funktionsnedsättning upplever hinder i arbetslivet eller när de söker arbete. Det innebär att många saknar ett jobb och en egen försörjning, men det betyder också att arbetsgivare missar kompetens.

Myndigheten för delaktighet, MFD, har tagit fram ett stöd- och inspirationsmaterial för arbetsgivare om en rad lösningar som underlättar och ger förutsättningar att anställa en person som är döv, har en hörselnedsättning eller dövblindhet. 

Gästar oss i detta avsnitt gör Malin Ekman Aldén, generaldirektör på Myndigheten för delaktighet, MFD, och Caterina Holmström, sektionschef för syn-döv-hörsel-enheten på Arbetsförmedlingen. Samtalsledare är Robert Cloarec.

– En tillgänglig arbetsplats handlar om den fysiska arbetsmiljön, men också hur man organiserar arbetet och möten. Man kan säga att ett aktivt och flexibelt arbetsmiljöarbete med fokus på individen gynnar och ökar förutsättningar för alla, inte bara för personer med funktionsnedsättningar, säger Malin Ekman Aldén, generaldirektör på Myndigheten för delaktighet, MFD.

– Jag önskar att arbetsgivare ser kompetensen och inte hindren. Det kan berika hela arbetsplatsen att anställa personer med funktionsnedsättning, säger Caterina Holmström, sektionschef för syn-döv-hörsel-enheten på Arbetsförmedlingen.

– För att få en arbetsplats att bli tillgänglig och för att människor med funktionsnedsättning ska kunna bli delaktiga i arbetslivet är ledarskapet helt grundläggande för att nå dit vi vill, säger Malin Ekman Aldén

– Planeringen är oerhört viktig, det gäller att tänka igenom hur det ska fungera praktiskt på arbetsplatsen. Hos oss är till exempel våra möten otroligt strukturerade nu och ingen pratar i mun på varandra. Det är berikande för hela arbetsgruppen när man får in personer med andra kompetenser och med funktionsnedsättningar, säger Caterina Holmström.

Transkribering

Läs podden i textformat här.

Ta del av MFD:s stödmaterial

Ska du rekrytera och vill inkludera fler sökanden för att hitta rätt kompetens? Det finns många möjligheter och lösningar som underlättar och ger förutsättningar att anställa en person som är döv, har en hörselnedsättning eller dövblindhet. MFD har regeringens uppdrag att informera arbetsgivare och andra berörda om dessa möjligheter.

På MFD:s webbplats hittar du stöd- och inspirationsmaterial