Fortsatt minskad löneskillnad mellan kvinnor och män i staten

Den genomsnittliga löneskillnaden mellan kvinnor och män i staten minskade förra året med 0,2 procentenheter. Uppräknat till heltidslön var skillnaden då totalt fem procent, det visar ny statistik från Arbetsgivarverket. Att fler män än kvinnor har arbeten på högre strategisk nivå är det som påverkar löneskillnaden mest.

Arbetsgivarverkets rapportering av löneskillnader i staten visar att skillnaden mellan kvinnors och mäns heltidslöner nu är fem procent, räknat i procent på männens lön. Det motsvarar 1996 kronor. För tio år sedan var skillnaden drygt nio procent.

Fler kvinnor än män arbetar deltid, och har därmed en faktisk lön som är lägre än heltid, skillnaden i faktisk lön är 2306 kronor. Deltidsarbete i sig påverkar dock inte löneskillnaden när lönen räknas om till heltidslön, vilket innebär att om deltidsarbete påverkar lön så är det i lika hög grad för män som för kvinnor.

1980 var löneskillnaden mellan kvinnor och män, mätt i heltidslön, 13,5 procent av männens lön.  2020 var skillnaden 5,0 procent. Mätt i den faktiska lönen, som tar hänsyn till deltidsarbete, var löneskillnaden 1980, 25,1 procent och 2020 var den 5,9 procent.

Löneskillnaden mellan kvinnor och män fortsätter att minska.

Efter analys av ett antal faktorer kvarstår en löneskillnad som inte kan förklaras av tillgänglig information i statistiken, den så kallade oförklarade löneskillnaden. Denna skillnad var 0,7 procent 2020, vilket är oförändrat jämfört med 2019.

Den faktor som påverkar löneskillnaden klart mest är nivån på arbetet, det vill säga i vilken grad arbetet är komplext och självständigt.

– På arbetsmarknaden generellt styr yrkesval i hög grad lön och det finns mans- respektive kvinnodominerade yrken, säger Anna Araskog, utredare på Arbetsgivarverket. Inom staten har vi istället en löneskillnad inom yrken på grund av att fler män än kvinnor har arbetsuppgifter på högre strategisk nivå. Det handlar dock inte om chefskap, för kvinnor som är chefer i staten tjänar i genomsnitt mer än män som är chefer.

Även utbildningsinriktning påverkar löneskillnaden i viss mån. Det innebär att fler män än kvinnor har utbildningar som leder till högre lön.

Digital löneskillnadsrapportering

Löneskillnadsrapporten för statlig sektorn har tidigare gjorts som en publikation. Från och med denna rapportering görs den digitalt på webben med interaktiva diagram.

Besök nya digitala och interaktiva löneskillnadsrapporteringen om påverkansfaktorer