Christina Gellerbrant Hagberg ny generaldirektör för Arbetsgivarverket

PRESSMEDDELANDE Arbetsgivarverkets styrelse har utsett Christina Gellerbrant Hagberg till ny generaldirektör för Arbetsgivarverket. Christina Gellerbrant Hagberg är idag rikskronofogde och ordförande i verkets styrelse.

Christina Gellerbrant Hagberg är jurist med över 30 års erfarenhet av statlig förvaltning. Hon är född 1962 i Gävle och började sin statliga karriär på Skatteverket på 80-talet. Mellan 2011 och 2015 var hon generaldirektör för CSN, Centrala studiestödsnämnden och utsågs därefter till rikskronofogde och myndighetschef för Kronofogden. Sedan 2018 är hon också ordförande i Arbetsgivarverkets styrelse.

– Jag känner mig mycket glad och stolt. En utvecklingsinriktad arbetsgivarpolitik är centralt för de statliga verksamheternas effektivitet och attraktivitet. Att tillsammans med medarbetarna och medlemmarna i Arbetsgivarverket, få arbeta med detta är mycket roligt och ett stort förtroende, säger Christina Gellerbrant Hagberg.

Christina Gellerbrant Hagberg

Stephen Hwang är rektor på Högskolan i Halmstad och ansvarig för styrelsens rekryteringsgrupp:

– Christina Gellerbrant Hagberg är en mycket kvalificerad och erfaren ledare och arbetsgivare med en god förankring i den svenska partsmodellens olika frågor. Under sin karriär i staten har hon visat på en stor förmåga att utveckla och styra de verksamheter hon arbetat med. Jag och övriga i styrelsen är därför övertygade om att hon har alla de kvaliteter som behövs för att Arbetsgivarverket ska fortsätta sin positiva utveckling.

Rekryteringsgruppen har bestått av tre styrelserepresentanter som arbetat med utlysning av anställningen och urval av kandidater.

– Rekryteringsgruppen har arbetat helt oberoende av den övriga styrelsen. Rekommendationen till styrelsen om ny generaldirektör och beslutet om anställningen har sedan skett utan delaktighet från Christina Gellerbrant Hagberg, säger Stephen Hwang.

Christina Gellerbrant Hagberg tillträder anställningen som generaldirektör under våren 2022, vid en tidpunkt där hänsyn tas till det nuvarande arbetet. Hon efterträder Gunnar Holmgren som varit generaldirektör på Arbetsgivarverket sedan 2019 och som fyller 65 år i augusti 2022.

Mer information

För mer information, kontakta Arbetsgivarverkets kommunikationschef Lars Andrén, telefonnummer 070-287 31 27.