Arbetsgivarverkets redovisning till regeringen om arbete hemifrån vid statliga myndigheter

Arbetsgivarverket har fått ett regeringsuppdrag att samla in uppgifter om hur stor andel av de anställda i myndigheter under regeringen som arbetar hemifrån på grund av pandemin. Den första redovisningen för januari är nu sammanställd.

Den totala andelen anställda som under januari månad arbetade hemifrån uppgick till närmare 60 procent eller 147 220 av 246 170 anställda. Andelen anställda som arbetar hemifrån varierar mellan fem procent och 100 procent av de anställda för de myndigheter som rapporterat in till Arbetsgivarverket. I den genomsnittliga myndigheten arbetade 79 procent av arbetstagarna hemifrån.

Flera stora statliga myndigheter, till exempel Kriminalvården, Försvarsmakten och Polismyndigheten, har en verksamhet där arbete hemifrån inte är möjligt i lika stor utsträckning som i andra myndigheter. Det gör att den totala andelen arbetstagare som arbetar hemifrån blir lägre än i den genomsnittliga myndigheten.

Totalt har 194 av 202 tillfrågade myndigheter redovisat andel anställda som under januari månad arbetade hemifrån. I enlighet med uppdraget redovisar vissa myndigheter av sekretesskäl inte uppgifter.

Arbetsgivarverket ska samla in uppgifter om andelen anställda som arbetat hemifrån till och med första juli 2021. Redovisning görs den 10:e i varje månad för månaden innan.

Arbetsgivarverkets rapportering till regeringen: Arbete hemifrån vid statliga myndigheter under januari 2021 (pdf 780 kB, öppnas i nytt fönster)