Arbetsgivarverket vann prestigefyllt pris inom arbetsgivarprofilering

Arbetsgivarverket vann årets hederspris inom arbetsgivarprofilering vid Universum Awards. Förmågan att bygga en sann och hållbar identitet som arbetsgivare i kombination med strategisk opinionsbildning lyfts fram som viktiga delar i juryns motivering.

Lars Andrén, kommunikationschef och Ann Lindblad, ansvarig inom arbetsgivarprofilering, med priset Arbetsgivarverket har fått för sitt arbete med employer branding.

Arbetsgivarverket inledde arbetet med att profilera staten som attraktiv arbetsgivare i liten skala redan 2007. När ett gemensamt arbetsgivarerbjudande för hela statsförvaltningen sjösattes av Arbetsgivarverkets medlemmar 2015 drog arbetet med arbetsgivarprofilering via Jobba statligt igång på allvar. Sedan dess har Arbetsgivarverket ökat fokuseringen på profilering och marknadsföring av statliga jobb i olika kanaler genom arbetsgivarvarumärket Jobba statligt.

För det arbetet vinner Arbetsgivarverket årets hederspris inom arbetsgivarprofilering. Priset togs emot vid Universum Awards i en digital ceremoni den 10 juni av Ann Lindblad, ansvarig inom arbetsgivarprofilering och Lars Andrén, kommunikationschef vid Arbetsgivarverket.

– Vi är väldigt glada och stolta över att få ta emot årets hederspris. Inte minst eftersom vårt arbete skiljer sig från hur andra organisationer arbetar med de här frågorna. Vi profilerar ju hela staten inte bara vår egen arbetsplats. Därför är samverkan med våra medlemmar oerhört viktigt för att nå studenter och yrkesverksamma akademiker som söker jobb. Vi ser att intresset för offentlig sektor och staten ökar stadigt vilket är positivt, säger Ann Lindblad.

– Jag tycker det är särskilt roligt att hederspriset uppmärksammar den långvariga och uthålliga satsning Arbetsgivarverket gjort på att profilera inte minst utvecklingsmöjligheterna som finns inom statlig sektor, säger Lars Andrén.

Juryns motivering:

"Att bygga en sann och hållbar identitet som arbetsgivare är Arbetsgivarverkets paradgren. Så har det varit sedan Employer Branding föddes som disciplin och denna pristagare var tidig med att sätta dessa frågor på agendan. Både i verksamheten och ute bland arbetsgivarna i offentlig sektor. Det arbete vi nu vill ära är både opinionsbildande, strategiskt och datadrivet och har lett till att utvecklingsmöjligheterna inom offentliga verksamheter porträtteras på ett sätt som väcker känslor."