Arbetsgivarpodden: Statens kompetensutmaningar

ARBETSGIVARPODDEN Nu finns ett nytt poddavsnitt där vi pratar om statens rekryteringsläge och kompetensbehov men också om hur unga akademiker, alltså framtidens statsanställda, ser på möjligheten att jobba statligt.

Staten har de kommande åren ett stort rekryteringsbehov. Det framgår av den rapport som Arbetsgivarverket just släppt: "Hur ska statsförvaltningen möta kompetensutmaningen på en förändrad arbetsmarknad?"I rapporten har drygt 20 statliga arbetsgivare intervjuats om statens rekryteringsläge och kompetensbehov men här finns också färsk statistik på hur unga akademiker, alltså framtidens statsanställda, ser på möjligheten att jobba statligt. 

Gästar oss i detta avsnitt gör rapportförfattarna Ann Lindblad, kommunikationsansvarig för arbetsgivarvarumärket Jobba statligt och Sofie Andersson, utredare med inriktning på arbetsmarknads- och utbildningspolitik. Samtalsledare för podden är Robert Cloarec.

– Något som är tydligt i intervjuerna är hur IT har utvecklats inom staten, från att ha varit en stödjande del till att bli en kärnverksamhet i väldigt många verksamheter, säger Sofie Andersson, utredare på Arbetsgivarverket.

– Många statliga verksamheter är bra på att lyfta fram samhällsnyttan i samband med rekryteringen men vi ser också ett ökat behov att lyfta samhällsnyttan i vardagen. Ett exempel kan vara att man lyfter in det i internkommunikationen, i onboardingprogrammet och i dialogen mellan chef och medarbetare, säger Ann Lindblad, kommunikationsansvarig för arbetsgivarvarumärket Jobba statligt.

– Jag tror att de flesta av oss känner att arbetslivet efter corona inte kommer vara detsamma som innan. Väldigt många av våra arbetssätt och rutiner som var självklara tidigare är nu uppe i luften nu och vi vet ju inte hur framtidens arbetsliv kommer att se ut och det i sig innebär en ny utmaning för alla verksamheters HR-avdelningar, inte bara statens. Det kommer också att påverka förutsättningarna för kompetensförsörjningen, säger Sofie Andersson.

Mer information

Länk till rapporten "Hur ska statsförvaltningen möta kompetensutmaningen på en förändrad arbetsmarknad?"

Transkribering

Läs podden i textformat här.