Är staten en otrygg arbetsgivare?

Fackförbundet ST hävdar i en annonskampanj att staten är en otrygg arbetsgivare genom sina visstidsanställningar. I en kommentar säger Arbetsgivarverkets förhandlingschef Anna Falck att anställningsformen är noga reglerad och att staten generellt sett är återhållsam med visstidsanställningar.

”Nästan ingen är så dålig som staten” skriver fackförbundet ST i annonsen och tillägger ”Visste du att staten som arbetsgivare är näst sämst i klassen när det kommer till att erbjuda tillsvidareanställningar? Det visar statistik från SCB.”

Enligt den senaste statistiken från SCB om tillsvidareanställning, hade privat sektor högst andel med 87,4 procent, staten hade 86 procent och lägst andel tillsvidareanställda hade kommunal sektor med 83,7 procent (källa SCB Anställda totalt/fast 15-74 år (AKU) efter sektor, kön och ålder. År 2021 kv1).

 Det är naturligtvis ett val av perspektiv men det vore alltså lika korrekt att säga att staten är näst bäst som att säga att nästan ingen är så dålig, säger Anna Falck, förhandlingschef på Arbetsgivarverket.

De visstidsanställningar i staten som förekommer i större omfattning är relaterade till arbetets karaktär eller verksamheter som är specifika för staten där anställningarna vilar på reglering i lag, förordning eller kollektivavtal. Den största andelen finns inom universitet och högskolor där visstidsanställningarna ingår i det utbildnings- och karriärsystem som finns i flera steg med syfte att säkra kompetensförsörjningen inom universitet och högskolor.

Liknande exempel på karriärsystem med visstidsanställningar finns inom Sveriges domstolar. En annan unik verksamhet är Försvarsmakten där regering och riksdag beslutat att soldater, sjömän och gruppbefäl ska vara tidsbegränsat anställda. Utöver verksamheternas specifika förutsättningar finns också en rad förmånliga ledighetsregler i de allmänna villkorsavtalen och tjänstledighetsförordningen, vilket ger möjlighet att som visstidsanställd pröva annan statlig verksamhet.

Anna Falck framhåller att där inte dessa speciella omständigheter gäller, är de statliga arbetsgivarnas uppfattning att tillsvidareanställning ska vara en huvudregel inom staten. Att staten skulle vara en otrygg arbetsgivare vänder sig därmed Anna Falck starkt emot. Hon konstaterar också att staten dessutom har ett mycket attraktivt omställningsavtal vars stöd och möjligheter även de visstidsanställda omfattas av.

 Det har genom årens lopp förts debatter mellan Arbetsgivarverket och fackliga parter i frågan men jag kan också konstatera att vi också haft konstruktiva förhandlingar som resulterat i avtalslösningar kring detta som parterna ställt sig bakom, avslutar Anna Falck.