Unik nedstängning av flera museer på grund av smittorisk

Flera av Arbetsgivarverkets medlemmar inom kultursektorn stänger sina verksamheter helt eller delvis som en följd av regeringens nya restriktioner.

Bilden visar en tavla med ett hänglås.När statsminister Stefan Löfven i förra veckan meddelade att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare förbjuds ledde det till att flera museer beslutade att stänga sina verksamheter helt eller delvis.

Först ut var Skansen som, i ett pressmeddelande meddelade att de stänger sin verksamhet helt från och med den 27 november. Tidigare har Skansen kunnat hålla öppet med vissa restriktioner eftersom en stor del av verksamheten är utomhus. Även Tekniska museet har drabbats och stängde nyligen sin verksamhet för andra gången i år som en följd av corona-pandemien.

Hur museerna påverkas ekonomiskt av en nedstängning, beror till exempel på om de är helt statliga museer som finansieras av statliga anslag eller om de är stiftelser som delvis finansieras genom intäkter från entréavgifter. 

Hur påverkas ni på Tekniska museet av corona-pandemin och de nya restriktionerna?
– Vi har bland annat korttidspermitterat en majoritet av medarbetarna sedan i våras och har även tvingats till uppsägningar som en följd av corona-pandemin. Vi försöker hantera verksamheten både på kort och lång sikt för att inte fastna i det negativa nuet utan bibehålla den strategiska plan vi lagt, säger Dan Jacobsson som är HR-chef vid Tekniska museet.

Hur finansieras er verksamhet?
– Vi är inte ett statligt museum utan en stiftelse som till stor del finansieras av intäkter från våra entréavgifter så på så sätt blir vi väldigt påverkade av restriktionerna som har varit under året, säger han.

Har ni kunnat hitta andra sätt för att bedriva er verksamhet?
– Pandemin har medfört att vi har tvingats göra en digital transformation betydligt snabbare än vad vi hade planerat. Vissa aktiviteter har vi gjort tillgängliga digitalt för att hålla intresset uppe hos besökarna. Under sommaren hade vi museet öppet för besökare vilket var väldigt positivt och vi hoppades in i det längsta att det kunde ha fortsatt så, men sedan var vi tvungna att stänga ner verksamheten på nytt.

Flera av Arbetsgivarverkets medlemmar inom kultursektorn stänger sina verksamheter helt eller delvis som en följd av regeringens nya restriktioner.

Museer som påverkas av restriktionerna är:

De museer som stänger sin verksamhet helt är ArkDes, Forum för levande historia, Statens försvarshistoriska museer där Armémuseet i Stockholm och Flygvapenmuseum i Linköping ingår, Skansen, Statens historiska museer där Hallwylska museet, Historiska museet, Ekonomiska museet och Livrustkammaren i Stockholm samt Skoklosters slott och Tumba bruksmuseum ingår. Stiftelsen Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum, Moderna museet, Nationalmuseet, Naturhistoriska riksmuseet, Statens maritima och transporthistoriska museer där Marinmuseum i Karlskrona, Sjöhistoriska museet och Vasamuseet i Stockholm samt Järnvägsmuseet i Gävle ingår. Statens museer för världskultur där Världskulturmuseet i Göteborg, Etnografiska museet i Stockholm, Östasiatiska museet i Stockholm, och Medelhavsmuseet i Stockholm. Stiftelsen Tekniska museet.

De museer som fortfarande håller öppet, men med begräsningar i utbudet är Millesgården på Lidingö, Prins Eugens Waldemarsudde, Thielska galleriet samt Zornsamlingarna i Mora.