Tisdagsklubben: Föreläsning om offentlig rätt öppnar vårens afterworkseminarier

En tisdag i månaden under våren fortsätter Arbetsgivarverkets samarbete med Förvaltningsakademin på Södertörns högskola i form av nya intresseväckande seminarier.

genrebild

Tisdagen 4 februari klockan 17 föreläser lektor Andreas Pettersson om offentlig rätt – grunden för all statlig verksamhet. Det bjuds på enklare förtäring i samband med seminariet som äger rum i Arbetsgivarverkets lokaler på Sveavägen 44. Till anmälan [Södertörns högskolas webbplats].

Den offentliga rätten reglerar maktförhållandet mellan myndigheterna, deras befattningshavare och de enskilda människorna. I den demokratiska rättsstaten är det framförallt grundlagen som anger och reglerar maktförhållandena och för att kunna upprätthålla demokratin och rättsstaten måste grundlagen genomsyra all offentlig verksamhet. Så långt är nästan alla alltid överens i teorin, men maktförhållanden är aldrig okontroversiella i praktiken, och myndigheterna står inför många utmaningar när det gäller likabehandling, icke-diskriminering och mänskliga fri- och rättigheter, säger Andreas Pettersson om seminariet.

Ytterligare två tisdagsseminarier är inbokade under våren. 
Tisdag 31 mars: Professor Josef Pallas om medialisering av den offentliga verksamheten - när medierna styr
Tisdag 28 april: L
ektor Anders Forssell om administrationssamhället – att styra genom att administrera