Stort intresse för att jobba statligt på Systemvetardagen

Polisen, Kronofogden, Skatteverket, FRA och Pensionsmyndigheten deltog tillsammans med Jobba statligt på Systemvetardagen i Kista utanför Stockholm i början av februari.

– Det alltid roligt att vara med på studentmässor och Systemvetardagen känns väldigt rätt för oss. Många studenter är nyfikna på hur det är att jobba inom statsförvaltningen med IT, sade Anna Araskog som till vardags är utredare på Arbetsgivarverket och som arbetade i montern den här dagen.  

Branschen för IT-studenter är mycket gynnsam och många hinner inte avsluta sina studier innan de blir rekryterade. Sedan flera år råder brist inom IT-området i staten och specifikt inom systemutveckling enligt den senaste konjunkturbarometern där 44 procent av Arbetsgivarverkets medlemmar uppger en brist.

På årets Systemvetardag deltog 54 olika organisationer och över 1500 studenter besökte mässan där värdefulla kontakter knöts inför framtiden.