Smarta och hjärnvänliga arbetsplatser

ARBETSGIVARPODDEN Nu finns en ny podd att lyssna på och denna gång samtalar vi om smarta och hjärnvänliga arbetsplatser och hur man skapar en arbetsmiljö som funkar för alla. Lyssna gärna!

Dagens arbetsliv utvecklas snabbt. Arbetsuppgifterna blir mer komplexa, vi hanterar många uppgifter samtidigt och jobbar under förändring och tidspress. Dagens arbetsliv ställer stora krav på våra hjärnor och frågan är vad en smart och hjärnvänlig arbetsplats är.

Gästar oss gör Mirja Johansson, specialist i neuropsykologi och klinisk psykologi på Arbetsmiljöverket och Cecilia Söderström, HR-chef på Vasakronan. Samtalsledare är Robert Cloarec.

– Befria uppmärksamheten och arbetsminnet från störningar, avbrott och informationsöverflöd. Vi har alla samma kognitiva funktioner, men vi har olika uppsättningar av dem. Vissa är bra på att komma ihåg fakta, andra hittar lätt. Viktigt i arbetsmiljöarbetet är att vi förstår att människor är olika och att de får vara olika. Organisationen behöver skapa förutsättningar och tekniken behöver stödja detta. Det svarar Mirja Johansson på frågan om vad en hjärnvänlig arbetsplats är.

– Det behövs ett ännu tydligare ledarskap och det ledarskapet består bland annat av än mer frekventa och kvalitativa avstämningar. Inte bara om status på jobbet utan också kring mående och resurser. I den gamla världen hade man utvecklingssamtal en gång om året. Nu pratar vi om avstämningar varje månad, men gärna oftare. Det är ledarens uppgift att vara närvarande och att se alla medarbetare varje dag, det är oerhört viktigt. Det säger Cecilia Söderström om ledarskapets betydelse för att skapa hjärnvänliga arbetsplatser.

Nu kan du även lyssna på Spotify, där du också hittar våra tidigare avsnitt.