Förändringar i villkorsavtalen med anledning av smittspridningen av coronavirus

Med anledning av förändringar i sjukförsäkringen och för att underlätta kompetensförsörjningen för de statliga verksamheterna under pågående smittspridning i samhället, har parterna på det statliga avtalsområdet kommit överens om vissa förändringar i villkorsavtalen.

För perioden 1 april till och med 30 juni finns en överenskommelse om möjlighet till ett högre uttag av övertid.

Parterna är överens om att möjligheterna till övertid ska tillämpas restriktivt och enbart för det fall det finns ett särskilt behov av ett högre övertidsuttag inom myndigheten, med anledning av den pågående pandemin (se också "Arbetsgivarverket informerar: Frågor och svar om coronaviruset").

Förändringarna gäller också en anpassning av villkorsavtalen till den tillfälliga ändringen av sjuklönelagen som innebär avskaffande av kravet på läkarintyg från och med den åttonde kalenderdagen i sjuklöneperioden. Det slopade karensavdraget medför inte någon ändring av villkorsavtalen.

För Arbetsgivarverkets frivilliga medlemmar finns också ett avtal om korttidsarbete. De frivilliga medlemmarna är 20 organisationer, till största delen stiftelser eller holdingbolag med anknytning till det statliga verksamhetsområdet. Huruvida en frivillig medlem omfattas av reglerna om korttidspermittering blir en fråga för Tillväxtverket att ta ställning till.