Europas statsförvaltningar ökar sitt fokus på att utveckla och behålla kompetens

EUPAN, ett informellt nätverk för Europas statsförvaltningar, har tagit fram en ny studie om hur EU:s statsförvaltningar arbetar för att säkra sin kompetensförsörjning i den pågående generationsväxlingen.

Det kroatiska ordförandeskapet i EUPAN har genomfört enkäten "Tackling the challenge of employment and retention in the civil service", som handlar om utmaningen kring rekrytering och utveckling av kompetens.

Logotyp för EUPAN och det kroatiska ordförandeskapet

Studien visar att en stor majoritet av EU:s statsförvaltningar står inför en dubbel demografisk obalans, det vill säga har många äldre statstjänstemän som snart slutar och få yngre att anställa. Åtgärder för att behålla statsanställda får därför ett starkare fokus.

Studien visar att de äldre medlemsländerna i EU oftare har policyer för att attrahera personal och har något svårare att rekrytera än de nyare medlemsstaterna i EU. En negativ mediabild av hur det är att vara statsanställd kan fortfarande vara ett problem, menar rapportförfattarna.

Hela 25 av 26 länder som svarade på enkäten, har regelbundna utvecklingssamtal med medarbetarna. På frågan om vad som kan bidra till att medarbetare i högre grad stannar i staten, svarar en stor andel av de nyare medlemsländerna att höjd lön är den viktigaste faktorn medan att öka karriärmöjligheter och förbättrad arbetsmiljö kom högre för de äldre medlemsländerna.

Från svensk sida deltar Arbetsgivarverket och Statskontoret i nätverket. Arbetsgivarverkets representant Elisabet Sundén Ingeström har bidragit till studien om kompetensförsörjning och menar att den är intressant utifrån en svensk erfarenhet.

– Vi stod inför en mycket stor generationsväxling när 40-talisterna under 00-talet gick i pension men generationsväxlingen gick smidigt. Jag menar att de statliga arbetsgivarnas arbete med systematisk kompetensförsörjning och employer branding verkligen bidrog till det, säger Elisabet Sundén Ingeström.

Utöver denna enkät har det kroatiska ordförandeskapet tagit fram tre övriga studier, en om innovativa verktyg i värdegrundsarbete, en om digital service till enskilda och företag där Statskontoret och DIGG bidragit samt en fallstudie om användning av blockchainteknologi i den offentliga förvaltningen. Sverige deltar här med ett exempel från Lantmäteriets digitala stöd vid fastighetsöverlåtelser.

Tyskland tar över ordförandeskapet

1 juli 2020 tog Tyskland över ordförandeskapet i EUPAN. Den 17 november 2020 genomför EUPAN för första gången sitt möte för generaldirektörer i digital form.

– På agendan står fortsatt kompetensförsörjningsfrågor utifrån de demografiska utmaningarna och förstås en diskussion om konsekvenserna för statsförvaltningens arbetsgivarpolitik av covid-19, säger Elisabet Sundén Ingeström.

Rapport från det kroatiska ordförandeskapet

Läs studierna från det kroatiska ordförandeskapet i EUPAN i rapporten: EUPAN Presidency Report Croatia