Coronautmaning utvecklar Europas statsförvaltningar

Hanteringen av pandemin var det givna ämnet för erfarenhetsutbyte när Europas generaldirektörer med ansvar för arbetsgivar- och förvaltningspolitik samlades för möte i EUPAN.

På bilden visas Arbetsgivarverkets generaldirektör Gunnar Holmgren. På skärmen bredvid syns generaldirektör Ansgar Hollah vid tyska inrikesministeriet, ordförande och värd för mötet.

Arbetsgivarverkets generaldirektör Gunnar Holmgren. På skärmen syns generaldirektör Ansgar Hollah vid tyska inrikesministeriet, ordförande och värd för mötet.

– Det är slående hur lika problem pandemin ställt Europas statsförvaltningar inför, säger Gunnar Holmgren, Arbetsgivarverket. Inte minst arbetsgivarpolitiska ställningstaganden har hjälpt till att ställa om kompetensförsörjningen och få statliga verksamheter att fungera.

Det tyska ordförandeskapet i EUPAN fick på grund av pandemin ersätta ett fysiskt möte med ett digitalt. Trots det hann många dela med sig av sina erfarenheter. En slutsats är att statsförvaltningarna ser både möjligheter och utmaningar med mer flexibla arbetsformer i framtiden.

Nederländerna redovisade en ambitiös satsning på inkludering under rubriken "A journey to an inclusive organisation".

Beslut fattades om att starta EUPAN Summer School, en årlig utbildning i aktuella förvaltningspolitiska frågor för en deltagare per EUPAN:s medlems- eller observatörsland. För pilotomgången i juli 2021 i Berlin planerar Tyskland att vara värd i samarbete med Potsdams universitet, med temat Integritet och konsekvenser av pandemin. Våren 2021 tar Portugal över ordförandeskapet i EUPAN.

Om EUPAN

Nätverket European Public Administrations Network (EUPAN) samlar en gång per EU-ordförandeskap generaldirektörerna för de europeiska statsförvaltningarna för att under normalt en och en halv dag utbyta erfarenheter och diskutera aktuella frågor. I årets digitala endagsmöte deltog företrädare för 27 länder samt EU-kommissionen. EU:s 27 medlemsländer och EU-kommissionen (DG HR) är medlemmar i EUPAN och sedan december 2019 finns sju länder som beviljats observatörsstatus: Island, Montenegro, Nordmakedonien, Norge, Schweiz, Serbien och Turkiet.

Vill du ta del av Nederländernas presentation om inkludering, kontakta Elisabet Sundén Ingeström, e-post: esi@arbetsgivarverket.se, utredare på Arbetsgivarverket och representant i EUPAN:s arbetsgrupp för arbetsgivarpolitik.

Länk till mer information om Eupan på webbplatsen www.eupan.eu