Attraktiv arbetsgivare, ledarskap och utveckling och innovation - viktigaste framtidsfrågorna för de statliga arbetsgivarna

Arbetsgivarverkets styrelse fattade under våren beslut om en uppdaterad och vidareutvecklad arbetsgivarpolitisk strategi för de statliga verksamheterna för åren fram till 2026.

Den uppdaterade strategin tar sin utgångspunkt i de centrala arbetsgivarfrågor som Arbetsgivarverkets medlemmar valde att prioritera redan i den förra strategin från 2015; attraktiv arbetsgivare, ledarskap samt utveckling och innovation.

– Det stod tidigt klart i det arbete kring strategin, som vi inledde med medlemmarna för två år sedan, att dessa tre prioriterade områden fortfarande är de viktigaste arbetsgivarpolitiska frågorna för de statliga arbetsgivarna, säger Åsa Krook, chef för arbetsgivarutveckling.

Att staten inte kan fungera utan förmågan att attrahera och behålla nyckelkompetens är ju en självklarhet, poängterar Åsa Krook. Strategin tydliggör att detta bygger på att främja ett längre arbetsliv genom hållbara, inkluderande och attraktiva arbetsplatser.

Hur har medlemmarna resonerat när det gäller ledarskap och utveckling och innovation?

– När det gäller ledarskapet finns självfallet många utmaningar, medlemmarna har här sett vikten av att strategiskt stödja ett ledarskap med tydliga arbetsgivarföreträdare som ger förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap. För utveckling och innovation var förmågan att möta snabba omvärldsförändringar i fokus. Inte minst coronapandemin har ju nu visat hur avgörande det är för arbetslivet att kunna möta en oväntad händelseutveckling på ett innovativt sett.

Hur är det tänkt att Arbetsgivarverkets medlemmar, de statliga verksamheterna, ska använda sin strategi?

– Ett viktigt syfte med strategin är att den ska vara ett verktyg för att utveckla såväl kompetensförsörjning som effektiva organisationer. Medlemmarnas tanke är att strategin ska fungera både som ett prioriteringsstöd på ledningsnivå för arbetsgivarpolitisk utveckling likväl som ett inspirerande stöd för chefer och ledare på alla nivåer.

Inriktningen för strategin beslutades av Arbetsgivarverkets årsmöte i november förra året och strategin beslutades av styrelsen i slutet av februari i år. Lanseringen sköts framåt i tiden då fokus under våren legat på de utmaningar som coronapandemin fört med sig.

– Nu däremot så är det inför höstens verksamhetsplaneringar ett bra tillfälle att med hjälp av strategin sätta extra ljus på de arbetsgivarfrågor som medlemmar i Arbetsgivarverket upplever som helt centrala för verksamheterna, avslutar Åsa Krook.

Mer information

Här finns mer information om strategin för de statliga arbetsgivarna