Arbetsgivarverket välkomnar utredning om statligt anställdas rättsställning

Regeringen har den 19 november beslutat om att tillsätta en utredning som bland annat ska klargöra hur beslut ska hanteras från Statens överklagandenämnd om statliga anställningar.

För att kunna säkerställa en förutsägbar och ändamålsenlig kompetensförsörjning i staten har utredningen fått i uppdrag att:

  • lämna förslag som säkerställer att Statens överklagandenämnds och Överklagandenämnden för högskolans beslut att ändra ett anställningsbeslut följs.
  • analysera under vilka förutsättningar en statligt anställd bör kunna stängas av från arbetet, exempelvis om det finns misstanke om brott.
  • analysera om anställningsvillkoren för myndighetschefer bör anpassas för en situation då en förflyttning innebär ändrade arbetsuppgifter samt
  • lämna förslag på nödvändiga författningsändringar.

Om ett överklagande till Statens överklagandenämnd vinner bifall kan det i praktiken innebära att två personer anställs och att arbetsgivaren behöver hantera övertalighet. Situationen innebär att två olika typer av lagstiftning då krockar. Beslutet från Statens överklagandenämnd vilar på förvaltningsrättslig grund medan förhållandet mellan den som redan anställts och arbetsgivaren, regleras civilrättsligt.

Bild på Hedda Mann, chefsjurist på Arbetsgivarverket

– Det är mycket välkommet att det ska utredas hur en statlig arbetsgivare ska hantera en redan beslutad anställning när en annan sökande överklagat och fått bifall i Statens överklagandenämnd. De olika regelverken gör frågan komplex och här kommer en utredning att vara till stor hjälp, säger Hedda Mann, chefsjurist på Arbetsgivarverket.

Hedda Mann välkomnar också att det ska utredas i vilken situation en statsanställd kan stängas av.

– Arbetsgivarverket har efterlyst ett utredningsarbete kring detta. Att det tydliggörs vad som gäller kring avstängning exempelvis vid misstanke om brott är mycket viktigt. Inte minst med tanke på förtroendet för statsförvaltningen, säger Hedda Mann.

Utredningen ska vara klar senast den 19 november 2021.

Ta del av kommittédirektiv och regeringens pressmeddelande via länkarna nedan:

Kommittédirektiv: Vissa frågor om statligt anställdas rättsställning (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)

Pressmeddelande: Utredning ska klargöra vissa frågor kring statliga anställningar (öppnas i nytt fönster)