Arbetsgivarverket välkomnade nyutnämnda myndighetschefer

Förra veckan träffades 12 av regeringen nyutnämnda myndighetschefer för att diskutera statlig arbetsgivarpolitik tillsammans med Arbetsgivarverket.

I detta första introduktionsmöte mellan myndighetscheferna och deras arbetsgivarorganisation var temat samspelet mellan Arbetsgivarverket och medlemmarna och de olika rollerna inom den arbetsgivarpolitiska delegeringen. En rollfördelning som innebär att riksdag och regering, delegerat ett partsansvar i lönebildningsfrågor till Arbetsgivarverket och dess medlemmar. Arbetsgivarverket och medlemmarna ska också utifrån övergripande arbetsgivarpolitiska mål och riktlinjer från riksdag och regering, utveckla arbetsgivarpolitiken med utgångspunkt från verksamheternas behov och förutsättningar.

– Det är ett bra tillfälle att skapa relationer, utbyta perspektiv och bygga en gemensam bottenplatta för den arbetsgivarpolitiska delegeringen både på lokal och central nivå, säger Åsa Krook, chef för arbetsgivarutveckling på Arbetsgivarverket.

Mötet omfattade en halvdag med Arbetsgivarverkets generaldirektör, ledningsgrupp och styrelseordförande Christina Gellerbrant Hagberg. Med på mötet var också Ann-Charlotte Jensen, rådgivare på Arbetsgivarverket som tidigare har varit personalchef och medlemsföreträdare vid tre olika lärosäten. Ann-Charlotte lyfte fram hur viktigt det är att få mandat att företräda den egna verksamheten i kontakten med Arbetsgivarverket och på så sätt bidra till den arbetsgivarpolitiska delegeringen på lokal nivå.

En av deltagarna, Helena Wessman, som sedan sommaren 2019 är rektor vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, passade på tillfället att hälsa alla välkomna till Arbetsgivardagen som i år hålls på Kungliga Musikhögskolan den 11 november i nya lokaler på ett modernt campusområde i centrala Stockholm.

– Vi är glada över att få välkomna alla statliga verksamheter till oss. Vi har ofta olika event och en stark drivkraft är att våra studenter får möjlighet att uppträda för publik, sade hon.

Tre röster om introduktionsdagen

Arbetsgivardagen 2020

Arbetsgivarkollegiet är Arbetsgivarverkets högsta beslutande organ. Ledamöter är alla högsta chefer för Arbetsgivarverkets medlemmar. Kollegiets årsmöte, som hålls i samband med Arbetsgivardagen, beslutar om verksamhetens inriktning och lägger fast grunden för de statliga arbetsgivarnas gemensamma agerande. Arbetsgivardagen 2020 (med kollegiets årsmöte) blir helt digitalt och hålls 11 november 2020.