Arbetsgivarverket träffade Delegationen för senior arbetskraft

Delegationen för senior arbetskraft besökte i torsdags Arbetsgivarverket. Delegationen, som har i uppdrag att främja ett mer åldersoberoende synsätt i arbetslivet, ville veta hur Arbetsgivarverket och statliga myndigheter arbetar för ett längre arbetsliv.

Vi blir allt äldre och medellivslängden ökar. Samtidigt råder arbetskraftsbrist och många arbetsgivare har svårt att hitta rätt kompetens. För att klara kompetensförsörjningen  och upprätthålla välfärden och pensionerna, behöver arbetslivet förlängas. Detta är en bakgrund till att regeringen 2018 tillsatte en delegation som ska motverka åldersdiskriminering och hitta möjligheter för att bättre ta tillvara äldres kompetens.

– Arbetsgivarverket instämmer i att det finns potential i att fler äldre jobbar längre. Här finns mycket kompetens som vi behöver i staten, säger Gunnar Holmgren, generaldirektör på Arbetsgivarverket. 

Delegationen har bland annat i uppdrag att identifiera hinder och hitta möjligheter för att äldres kunskap och erfarenhet ska tas tillvara bättre på den svenska arbetsmarknaden.

– Det är viktigt att lokala parter inom den statliga sektorn använder de möjligheter som avtal om lokala omställningsmedel ger, framhåller Gunnar Holmgren. Arbetsgivarverket efterlyser också bl.a. ökad flexibilitet och tillgänglighet så att fler yrkesverksamma ska kunna använda högskolan för att vidareutbilda sig under arbetslivet.

Samtidigt finns särskilda utmaningar för senior arbetskraft inom vissa yrken och arbetsuppgifter. Med på mötet för att beskriva de utmaningar som Försvarsmakten står inför var Stina Nyström, Stf. Personaldirektör inom myndigheten.

– Efter en lång tid av neddragningar har Försvarsmakten idag behov av att ställa om och växa. Här behövs de seniora officerarnas kompetens för att utbilda nya medarbetare, berättar Stina Nyström, samtidigt finns uppgifter och befattningar som ställer särskilda krav på den enskilde som inte alltid är möjliga att uppfylla högre upp i åldrarna.    

Mötet med Arbetsgivarverket var ett led i Delegationens arbete med att hämta in olika intressenters syn på hur äldres arbetskraft kan främjas. Delegationen för senior arbetskraft ska redovisa sitt uppdrag i oktober 2020.

Läs mer om delegationen för senior arbetskraft: seniorarbetskraft.se