Arbetsgivarverket positiv till lagförslaget om en moderniserad arbetsrätt

Arbetsgivarverket ställer sig i huvudsak bakom lagförslaget om en moderniserad arbetsrätt. I remissvaret över utredningen skriver verket att lagförslaget totalt sett bedöms vara gynnsamt för arbetsmarknadens utveckling och dynamik.

Arbetsgivarverket konstaterar att frågorna om balansen mellan tydligt utökade undantag i turordningsreglerna och ett större arbetsgivaransvar för arbetstagarnas kompetensutveckling, regleras bäst genom kollektivavtal. Vilket också skett på statens område genom kollektivavtalen TurA-S, Avtal om omställning och Avtal om lokala omställningsmedel. 

– Givet att förutsättningen för utredningen är en lagstiftning, så tycker vi att förslaget totalt sett håller en god balans. Vi hade däremot önskat att reformen innehöll tydliga undantag från de föreslagna bestämmelserna från redan befintliga kollektivavtal, säger Hedda Mann Arbetsgivarverkets chefsjurist, i en kommentar.

Läs Arbetsgivarverkets yttrande över SOU 2020:30, En moderniserad arbetsrätt (pdf, 380 kB, öppnas i nytt fönster)