Arbetsgivarverket positiv till nytt regelverk kring arbetslöshetsförsäkringen

Idag överlämnades utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Utredningen föreslår bland annat att arbetslöshetsförsäkringen ska baseras på inkomst vilket Arbetsgivarverket anser är bra.

Utredningen har haft i uppdrag att föreslå ett regelverk som är mer förutsägbart och bättre anpassat till nya förutsättningar på arbetsmarknaden. Utredningen föreslår bland annat att arbetslöshetsförsäkringen ska baseras på inkomst, istället för som idag arbetad tid. För att kvalificera sig för ersättning ska krävas att man haft en inkomst på minst 120 000 kronor under 12 månader, och en månadslön på minst 10 000 kronor under fyra månader.

Bild på Sofie Andersson, arbetsmarknadspolitisk utredare på Arbetsgivarverket

Sofie Andersson, som är utredare med fokus på arbetsmarknadspolitik, har representerat Arbetsgivarverket i utredningens referensgrupp:

– Regelverket har inte varit anpassat efter hur arbetsmarknaden ser ut idag. Vi vet att det är många med olika anställningsformer och som kombinerar jobb som har svårt att få stöd. Förslaget om att rätten till ersättning ska baseras på inkomst snarare än arbetad tid är därför bra, eftersom det ger fler personer möjlighet att kvalificera sig.

Dessutom föreslås att ersättningens storlek och längd ska bero på arbetstagarens inkomstnivå, tid i a-kassa samt tid i arbetslöshet.

– För Arbetsgivarverket är det viktigt att arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring. Den ska ge stöd och trygghet när en person är mellan arbeten men också ge incitament att söka nytt jobb. Ur det perspektivet är det rimligt att ersättningen påverkas av den arbetssökandes förutsättningar på arbetsmarknaden, säger Sofie Andersson.

Nu inväntar Arbetsgivarverket att förslaget lämnas på remiss.