Arbetsgivarverket beklagar utebliven överenskommelse om nya arbetsrättsliga regler

Arbetsgivarverkets förhandlingschef Anna Falck beklagar att förhandlingarna mellan Svenskt näringsliv, LO och PTK om nya regler på arbetsrättens område inte nådde hela vägen fram.

 Jag tycker det är synd att så här centrala frågor för parterna på arbetsmarknaden blir föremål för politiska beslut, säger Anna Falck.

Arbetsgivarverket och de statliga avtalsparterna har inte varit en del av förhandlingarna om förändrade arbetsrättsliga regler som gällt privat sektor.

– Ett så stort avtal för hela den privata sektorn hade sannolikt påverkat även de statliga avtalen genom skrivningen i 73-punktsprogrammet mellan regeringen och samarbetspartierna, att parternas överenskommelser ska leda till ändring i lagstiftningen, säger Anna Falck.

Vilken påverkan en eventuell framtida ny lagstiftning kommer att ha på de statliga kollektivtalen går inte i nuläget att bedöma, menar Anna Falck.