Arbetsgivarpodden: Kompetensförsörjning i tider av kris

ARBETSGIVARPODDEN Hur har statliga myndigheter arbetat för att möta kompetensutmaningarna på innovativa sätt under coronapandemin? I senaste poddavsnittet samtalar vi om detta med HR-direktören Maria Johansson och krisexperten Fredrik Bynander.

Coronapandemin har ställt det svenska samhället inför många utmaningar. För staten, som för andra arbetsgivare, har krisen inte minst inneburit ändrade förutsättningar att leda och säkra kompetensen. Men krisen har också lett till nya lösningar. Hur har statliga myndigheter arbetat för att möta kompetensutmaningarna på innovativa sätt, och vad kan vi lära oss av erfarenheterna som gjorts än så länge?

Gästar oss i detta avsnitt gör Maria Johansson, HR-direktör på Kronofogden och Fredrik Bynander, chef för Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet på Försvarshögskolan. Samtalsledare är Robert Cloarec

– Det här är något av en megakris, den skär över så många av samhällets sektorer, den skapar problem som förstärker varandra och den pågår under en väldigt lång tid, säger Fredrik Bynanderchef för Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet på Försvarshögskolan.

– Kompetensen finns i staten och vi har statstjänstemannarollen som grund. Jag tycker det är relativt lätt att flytta personer, som i sin tur får en möjlighet att utvecklas. Ofta har vi också likande grundkrav för anställningar. Jag har tidigare sagt att jag skulle vilja se en form av pool, det skulle ju kunna vara en vardagsinnovation i staten. Vi har goda erfarenheter av att låna och låna ut medarbetare till varandra, säger Maria Johansson, HR-direktör på Kronofogden.

– Jag vill peka på förmågan att tillämpa uppdragstaktik. Det betyder att befattningshavare på olika nivåer måste fortsätta att göra sitt utan att ständigt få nya instruktioner. Först då har man skapat en organisation som kan hantera svåra händelser, säger Fredrik Bynander.

– Vi ska inte blunda för utmaningarna. Psykisk ohälsa och riskbruk blir svårare att se och upptäcka för oss chefer. Ledarskapet blir en utmaning och något vi behöver tänka på hela tiden, vi behöver hitta nya metoder som chef för att leda på distans, säger Maria Johansson.

Nu kan du även lyssna på Spotify, där du också hittar våra tidigare avsnitt.

Transkribering av podd

Ta del av podden i textformat här