Välbesökt forum för mindre arbetsgivare

I mitten av oktober arrangerade Arbetsgivarverket, för tredje gången, Forum för mindre arbetsgivare.


Bilden visar en kvinna som talar i en mikrofon. I bakgrunden finns ett pussel.Syftet med Forumet är att stödja mindre arbetsgivarna i deras arbete med att bedriva en effektiv arbetsgivarutveckling. Resultatet har fallit väl ut och deltagandet och intresset har ökar för varje år. I år deltog omkring 30 arbetsgivarföreträdare från myndigheter med färre än 75 anställda. 

- Precis som vi hoppades har Forum för mindre arbetsgivare visat sig vara ett uppskattat komplement till Arbetsgivarverkets övriga aktiviteter för arbetsgivarsamverkan. Här ges ytterligare möjlighet till samverkan och utrymme till erfarenhetsutbyte, diskussioner och möjlighet att på ett enkelt sätt bredda sitt kontaktnät bland medlemmar med liknade förutsättningar, säger Ann-Christin Nilsson, rådgivare och ansvarig för forumet.

I årets program blandades information och diskussioner och på dagordningen stod bland annat information om Arbetsgivarverkets nätverk för arbetsmiljö- och rehabilitering och pensionsskola. En stor del av dagen ägnades åt lönebildning och lönesättning samt hur vi tillsammans kan stärka statens arbetsgivarvarumärke.

- Min uppfattning är att forumet fyller en viktig funktion för de mindre arbetsgivarna där de på ett enkelt sätt kan finna stöd och inspiration hos varandra. Diskussionerna är prestigelösa och viljan att dela med sig är stor, säger Ann-Christin Nilsson. 

Deltagande myndigheter: