Ungas hälsa i fokus på kreativt möte

Idéerna flödade när deltagarna i Arbetsgivarverkets och Vinnovas policylabb hade sin andra träff. Målet är att minska sjukskrivningarna hos unga statsanställda.

Bild: Deltagare i policylabbet diskuterar sina lösningar.

Under dagens möte redovisades svaren från de djupintervjuer som gjorts med nyanställda på ett antal myndigheter och vilka problem de har visat på. Bland annat upplever de unga att de inte får den feedback de skulle önska, att de saknar möjligheten att se resultatet av sitt arbete och att målen för verksamheten är otydliga, om det ens finns några. En känsla av allt ”allt är trögt” framträder också i undersökningen.

– Det är en dyster bild men inte överraskande. Det är ungefär samma saker som vi får höra från myndigheterna i vårt arbete, säger Tarja Nevala, arbetsmiljöexpert på Arbetsgivarverket.

För att hitta lösningar på problemen fick deltagarna tillsammans spåna fram idéer kring hur ett ”onboardingverktyg”, en introduktion på arbetsplatsen kan se ut.
Att kunna följa flödet i anställningsprocessen, vara tydlig med vilka krav som INTE ställs, har fler samtal, och digitala mentorer var några av idéerna som kom fram.

– Nu ska de förslag som kommit fram i workshoppen testas på en ny grupp unga statsanställda, säger Anders Stålsby, projektledare på Arbetsgivarverket.

Policylabbet fortsätter med en tredje och sista träff i juni. Deltar i arbetet gör Försäkringskassan, Statens Servicecenter, Boverket, Sjöfartsverket, Jordbruksverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.