Två nya webbutbildningar stödjer utvecklingen av ledare och medarbetarskap i statliga verksamheter

Vad förväntas av mig som ledare i staten? Hur utvecklar vi som arbetsgivare ett aktivt medarbetarskap? Svaren finns i de två nya webbutbildningar Arbetsgivarverket tagit fram i bred samverkan med medlemmarna.

Webbutbildningarna Ledare i staten och Medarbetarskap

Med utgångspunkt i strategin för den statliga arbetsgivarpolitiken har Arbetsgivarverket i samverkan med medlemmarna tagit fram två webbutbildningar; Ledare i staten och Medarbetarskap.

– Eftersom de statliga verksamheterna är lokaliserade över hela landet så har tillgänglighet i perspektivet när och var det passar användarna, varit en ledstjärna i detta utvecklingsarbete, säger Åsa Krook, chef för Arbetsgivarverkets arbetsgivarutveckling. Webbutbildningarna fyller både ett efterfrågat behov av stöd och bidrar samtidigt till en önskvärd kunskapsspridning och samordning av två av våra viktigaste gemensamma arbetsgivarpolitiska prioriteringar. Något som känns väldigt bra.

Webbutbildningen Ledare i staten vänder sig till alla ledare i staten och ger grundläggande kunskaper om arbetsgivarrollen och förväntningarna på statliga ledare att, utifrån sin statstjänstemannaroll, vara tydliga arbetsgivarföreträdare. Arbetsgivarföreträdare som genom ett inkluderande och tillitsfullt ledarskap skapar förutsättningar för aktivt medarbetarskap och effektiva verksamheter. Den andra webbutbildningen vänder sig till Arbetsgivarverkets medlemmar i egenskap av arbetsgivare och innehåller inspiration och konkret stöd för att utveckla ett aktivt medarbetarskap som utgår från den enskilda verksamhetens behov.

– Det har varit ett fantastiskt roligt uppdrag att, tillsammans med engagerade och insiktsfulla medlemsföreträdare, ta fram dessa två webbutbildningar, säger projektledarna Annina Kuylenstierna, Åsa Kälvegård och Malin Lundgren, som hoppas att detta ska öka kunskapen om att i organisationer där ledare och medarbetare tillsammans driver verksamhetens utveckling bidrar det till ett hållbart arbetsliv och attraktivitet som arbetsgivare.

Länk till webbutbildningarna Ledare i staten och Medarbetarskap.