Tänk utanför boxen

ARBETSGIVARPODDEN I dagens poddavsnitt är temat kompetens, kravprofiler och rekryteringsprocesser. Vi gästas av Camilla från PTS och Per från tankesmedjan Futurion.

Drygt 70 procent av Arbetsgivarverkets medlemmar uppger att de under hösten haft brist på kompetens i samband med rekryteringar. Den stora efterfrågan på hög- och yrkesutbildad kompetens gör det svårt för både den statliga sektorn och arbetsmarknaden i sin helhet att rekrytera. Som arbetsgivare behöver vi därför fundera kring vad kompetens är, hur vi når den,  hur vi formulerar vårt kompetensbehov och hur vi fångar in den i rekryteringsprocessen.

I detta poddavsnitt pratar vi om hur vi kan tänka nytt med stöd av det så kallade OBK-indexet (obekvämlighetsindexet).  Vi gästas vi av Camilla Denijs, HR-specialist på Post- och telestyrelsen (PTS) och Per Lagerström, framtidsspanare på tankesmedjan Futurion.

– Jag tror att vi kommer att behöva bli mer obekväma när vi ska rekrytera för att överleva och hitta den kompetens vi behöver. Vi behöver bredda och vara lite obekväma för att inkludera fler, annars kommer vi att stå utan kompetens i framtiden, säger Camilla Denijs, HR-specialist på PTS.

– Det är jättebra med fokus på kompetensen, men utmaningen som alla verksamheter står inför är att den kommer att förändras och att rekrytera för förändring är ju nåt helt annat än att rekrytera för förvaltning. Hela den statliga myndighetssfären behöver hitta tekniker för att hitta det vi behöver runt hörnet, säger Per Lagerström, kommunikationsansvarig på Futurion.