Samverkansgruppen sökte nya lösningar för bredare rekrytering

Hur kan kraven på förtjänst och skicklighet bli ett verktyg för att rekrytera bredare i staten? Det var en de frågor som samverkansgruppen efter Skills360 Hackathon diskuterade på sitt senaste möte.

Bild: Gruppdiskussion under träffen med Samverkansgruppen

I slutet av januari samlades den samverkansgrupp som bildades efter Arbetsgivarverkets hackathon i september för en ny träff.

Dagen inleddes med att flera myndigheter delade med sig av lyckade exempel av att tänka nytt när det gäller rekrytering. Elisabet Lewis från Lantmäteriet berättade om myndighetens arbete med att starta ett eget ”snabbspår” för nyanlända lantmätare som behöver komplettera sin utbildning för att kunna söka jobb i Sverige.

Från Länsstyrelsen Gävleborg kom Mia Karlsson och pratade om sina erfarenheter av praktik i staten medan Kitimbwa Sabuni och Marie Cham från Länsstyrelsen Stockholm berättade om projektet Vidga normen i praktiken.

Bild: Gruppdiskussion under träffen med Samverkansgruppen

Nästa tema för dagen var kompetenskraven förtjänst och skicklighet, och vilka hinder det kan utgöra när man vill bredda sin rekrytering, men framför allt vilka lösningar som finns på problemen.

– Jag tror att vi på HR-avdelningen måste bli modigare och skarpare i vår behovsanalys. Vi måste blanda oss i mer när det gäller kravprofiler och lyfta frågan om vad som egentligen är viktigt för just en viss tjänst, sa en av deltagarna.

Någon tog upp att det finns behov av att kunna växa i sin tjänst inom staten vilket diskuterades utifrån olika möjligheter.

Deltagarna pratade också om behoven av att öppna upp kravprofilen och se hela processen genom ”diskrimineringsglasögonen”. Lantmäteriet berättade om sina erfarenheter av att använda arbetsprover som en väg att gå för att avgöra vem som är skickligast om kravprofilen hålls mer öppen.

Dagen avslutades med att titta närmare på de lösningar som presenterades vid Skills 360 hackathon i september och vilka av idéerna som deras verksamheter konkret kan gå vidare med. Att testa idén med ett ”obekvämlighetsindex” var det förslag som låg närmast de flesta.

Bild: Anteckningar från dagen.