Säkerhetsklassning och arbetsrätt – det här behöver du som arbetsgivare tänka på

Säkerhetsskydd och arbetsrätt väcker stort intresse. Det visade sig när Arbetsgivarverket höll seminarium med namnet Ökad säkerhet i verksamheten krockar med arbetsrätten.

Bild: Hedda Mann pratade om arbetsrätt och säkerhetsskydd på seminariet.

Seminariet vände sig till både medlemsföreträdare och säkerhetsansvariga på myndigheter och lockade över 70 deltagare. Dan Leeman från Regeringskansliet inledde seminariet med en genomgång av den nya säkerhetslagstiftningen och vad den innebär. Linda Persson på Säkerhetspolisen redogjorde bland annat för hur säkerhetssamtal kan gå till och vad som är viktigt att tänka på före, under och efter en anställning i säkerhetsklass.

Därefter gick Arbetsgivarverkets chefsjurist Hedda Mann igenom vilka konsekvenser säkerhetsskydd kan få ur ett arbetsrättsligt perspektiv, vilka fallgropar som finns och hur man kan hantera dem. Hon betonade särskilt hur rättigheterna enligt Europakonventionen, rätt till en rättvis rättegång och rätt till skydd för privat- och familjeliv, påverkar den arbetsrättsliga bedömningen.

Tänk på det här när det gäller säkerhetsskydd och arbetsrätt

För den som inte kunde delta i seminariet har Hedda Mann samlat några viktiga punkter att tänka på när det gäller säkerhetsskydd och arbetsrätt:

  • En ökning av antalet säkerhetsklasser kan ses som en viktig förändring, därmed måste ni också fullgöra era skyldigheter enligt MBL.
  • Tillämpningen av lagen ska vara restriktiv, ha inte mer säkerhetsklassning än nödvändigt.
  • Om ni inte har haft säkerhetsklassning tidigare är det viktigt att förankra motivet till förändringen och vad den innebär.
  • Kom ihåg att ni har omplaceringsskyldighet på myndigheten. Om det inte går att omplacera och ni av just säkerhetsskäl inte heller kan berätta för personen varför den inte kan fortsätta sin anställning, kan det bli aktuellt att komma överens om ett avgångsvederlag.
  • Det är viktigt att en säkerhetsgranskning verkligen har stöd i säkerhetsskyddslagen, eftersom den kan upplevas integritetskränkande och diskriminerande.
  • En onödigt hög säkerhetsnivå kan påverka verksamhetens kompetensförsörjning negativt.

En liknande föreläsning finns filmad sedan tidigare och kan ses här.