Praktik i staten ger tillgång till en outnyttjad resurs

”Lyckas man hitta rätt individer för våra arbetsuppgifter så är alla vinnare” säger Johan Sone vid Polisen som tillsammans med sin chefskollega Catharina Törnqvist tagit emot en handfull praktikanter genom regeringsuppdraget Praktik i staten. Vid ett frukostseminarium i Arbetsgivarverkets regi delade de med sig av sina erfarenheter till andra myndigheter.

Bild: Johan Sone och Catharina Törnqvist från Polisen berättade om sitt arbete med regeringsuppdraget Praktik i staten.

– Det började med en vilja att göra skillnad för ungdomar med funktionsnedsättning och samtidigt som vi insåg att det skulle ge verksamheten något och göra oss kända som arbetsgivare, berättar Catharina Törnqvist.

– Flexibilitet och tänka utanför boxen är bra att ha med sig, fortsätter hon och berättar även om de utmaningar som de fick lösa längs vägen.

En av utmaningarna handlade om att hitta en lagom nivå och avgränsa en introduktionsutbildning som de normalt sett ger till personer som redan har kunskaper om vad det innebär att vara polis, berättar Johan Sone.

Hjälp av Arbetsförmedlingen

När det gäller anpassningar och hjälpmedel som individerna behövt berättar Polisen att de fått bra hjälp av Arbetsförmedlingen. Men det kan även handla om små enkla lösningar som gör att vardagen fungerar för individen.

– Man får laga efter läge och det behöver inte vara så svårt att åtgärda, menar Catharina Törnqvist.

Löpande dialog och avstämning med individen gör det också möjligt att anpassa arbetsuppgifter längs vägen utifrån vilka moment i arbetet som fungerar bra för praktikanten eller vad man är intresserad av. När det gäller information är det viktigt att inte heller glömma bort övrig personal.

– Man kan aldrig kommunicera nog, men det är viktigt att det sker på praktikantens villkor betonar Catharina Törnqvist.

Johan Sones och Catharina Törnqvists erfarenhet är att en förlängning till sex månaders praktikperiod var nödvändig för att ge alla parter en ärlig chans och påminner om att i god tid även förbereda för om en praktikperiod även ska följas av en anställning i någon form.

Bra att veta

Det är kanske framför allt tre saker som man kan ta med sig från Polisens berättelse. Det ena är vikten av att börja med en tydlig bild av vad personerna ska ha för arbetsuppgifter. Det är nödvändigt för att Arbetsförmedlingen ska kunna matcha lämpliga kandidater.

Polisen hade även ett successivt urval där de träffade kandidaterna, först på en informationsträff där de fick veta mer om verksamheten, sedan med snabbintervjuer, tester och besök på arbetsplatsen. Det resulterade i en väldigt bra ömsesidig matchning mellan individens och verksamhetens behov.

Ett strukturerat samarbete med HR-avdelningen och att ta emot flera på en gång är också sådant som har underlättat.

– För att lyckas med det här behöver man bereda tid och vara beredd på att coacha dessa personer. Det kräver ett genuint engagemang, både hos mentorer och handledare. Men energin man får tillbaka i slutändan är så mångfaldigt mycket mer än insatsen, säger Johan Sone och avslutar:

– Den här gruppen arbetssökande är en outnyttjad resurs på arbetsmarknaden, vars kompetens vi nu ser på med nya ögon.