Omställning och digitalisering på agendan när statsministern bjöd in till EU-råd

Regeringen mötte idag arbetsmarknadens parter för att lyssna på synpunkter om prioriterade EU-frågor inför att regeringen deltar i Europeiska rådets toppmöte den 21-22 mars.

Bild: Uppställda från vänster: Karl-Petter Thorwaldsson; LO, Göran Arrius; Saco, Eva Nordmark; TCO, statsminister Stefan Löfven, Jan-Olof Jacke; Svenskt Näringsliv, Lena Micko; Sveriges kommuner och landsting, Günther Mårder; Företagarna, Eva Liedström Adler; Arbetsgivarverket.

Vårens toppmöte kommer att behandla frågor om prioriteringar för EU:s ekonomiska politik och sysselsättningspolitiken, klimatfrågor och konsekvenser av Brexit.

Parterna betonade bland annat vikten av att EU fortsätter att värna frihandel och en öppen ekonomi men också främjar minskad tudelning på arbetsmarknaden och omställning. I takt med att digitaliseringen leder till stora strukturförändringar blir livslångt lärande och en offensiv utbildnings- och forskningspolitik allt viktigare, menade parterna.

– Möjligheterna till effektiv omställning bidrar till att minska polariseringen och främjar EU:s demokratiska utveckling, sa Eva Liedström Adler, generaldirektör på Arbetsgivarverket.

Eva Liedström Adler menade att parterna tillsammans med regeringen har goda möjligheter att arbeta med modeller för livslångt lärande som kan inspirera eller skapa lösningar i frågan även ur ett EU-perspektiv.