Lösningar för att lyckas med samhällsuppdraget

Design thinking är ett förhållningssätt, användbart när du vill väcka din kreativitet, lösa komplexa problem eller reda ut hur ni ska möta kunder eller användarens behov. Under onsdagens lunchföreläsning gavs två exempel på hur statliga myndigheter använder metoden.

Camilla Nilimaa, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan, säger att design thinking handlar om hur vi tänker, våra värderingar och det är bättre att göra saker tillsammans och hur vi skapar sammanhang för hur det kan ske.

 För att lyckas i vårt samhällsuppdrag skapar vi lösningar tillsammans med våra medarbetare och kunder. Vi är kanske inte är lika aktuella för målgruppen som vi faktiskt kan tro och när man jobbar med att utveckla tjänster med kunden handlar det om att veta mer om deras behov och förutsättningar.

Nilimaas råd är att våga testa, gärna lite mer än vad sammanhanget tillåter.

 Man behöver inte stå fast vid att göra helt rätt, det kan vara jättekrångliga metoder men använd era förkunskaper inom området och jobba med det, så gör vi på Försäkringskassan. Håll hårt i det som ni tror på, pröva och se hur det fungerar-

Arbetsgivarverket prövade design thinking vid ett policylabb som genomfördes tillsammans med Vinnova och sex andra myndigheter för att angripa problematiken kring den höga sjukfrånvaron bland unga statsanställda.

– Vi har inga förväntningar och ville testa arbetsformen. Med ganska enkla medel kom vi fram till nyttiga slutsatser. Hur vi som arbetsgivare kan möta nya statsanställda på ett bättre sätt i introduktion, handledning och arbetsledning blev väldigt tydligt när vi jobbade tillsammans med målgruppen. Ett utforskande arbete och framgångsrikt förhållning- och arbetssätt, att stanna kvar i frågan och undersöka problemet tillsammans med målgruppen. Möjligheten att testa i liten skala och kvalitetssäkra ett utvecklingsarbete, säger Arbetsgivarverkets projektledare Anders Stålsby.

En viktig arbetsuppgift för Arbetsgivarverket är att erbjuda arenor för arbetsgivarsamverkan för att utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken. Ett tydligt exempel på detta är arbetet med innovationsfrågor tillsammans med medlemmarna.

Jakob Hellman, avdelningschef på Vinnova menar att det finns många beröringspunkter mellan innovation och arbetsgivarpolitik och goda möjligheter för myndigheter att samverka och skapa utbyte och lärande genom design thinking.

–  Vi har ett regeringsuppdrag för att främja samverkan, och riktig kraft får man i samverkan när man ser utifrån användarens perspektiv och kundresan. Att ringa in området, ställer vi frågan rätt? En lång förberedelsefas för att hitta angreppssättet. Det är viktigt när vi hanterar komplexa problem.